Zamjena predavanja prof. dr. sc. Veronika Gašpar


 
Studenti IV. godine studija u srijedu, 12. siječnja 2022.,  imat će prvi i drugi sat predavanja kod  doc. dr. sc. Mirjane Pinezić iz predmeta Posebna moralna teologija I., a u ponedjeljak, 17. siječnja 2022. imat će treći i četvrti sat predavanja kod prof. dr. sc. Veronike Gašpar iz predmeta Mariologija.
 
 
                                                                                  Prof. dr. sc. Veronika Gašpar