Teološko-pastoralni seminar u Rijeci – 22. rujna

Ovogodišnji Teološko-pastoralnog seminara u Rijeci koji će se održati u utorak 22. rujna 2015. nosi naziv: PRIPRAVA ZA KRŠĆANSKU ŽENIDBU KAO EVANGELIZACIJSKI IZAZOV.

Teološko – pastoralni seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije održava se u Velikoj dvorani Teologije (br. 210), Omladinska 14, Rijeka.

Na ovogodišnjem TPS-u u Rijeci nastojat će se voditi računa o onome što svećenici i redovnici, za koje se ovaj teološko-pastoralni skup i organizira, mogu učiniti tijekom priprave zaručnika za kršćansku ženidbu, i to kako one daljnje tako i one bliže i neposredne, kako bi kršćanski brakovi bili čvršći i kvalitetniji. Posljednjih je godina na temu braka i obitelji već održano više tečajeva/seminara, i to kako u Rijeci tako i na nacionalnom planu.


Održana je Izvanredna biskupska sinoda o obitelji, a očekuje nas i Redovita sinoda u listopadu ove godine. Na ovogodišnjem TPS-u u Rijeci ne želi se ponavljati već svima poznate situacije: kako ima sve manje ženidbi, a sve više zajedničkog življenja prije i bez braka, sve više rastavljenih brakova, a sve manje djece, sve manje mlađih bračnih parova koji ne prakticiraju vjeru i sve više odgojno zapuštene djece… Želi se, naprotiv, prići temi braka i obitelji s pozitivne strane u vidu buđenja istinske volje za brak i obitelj, te njihovo pravo vrednovanje.
Vodeći računa o činjenici da je kod mladih, a potom i kod samih obitelji, često upitna sama vjera, odnosno uloga vjere i vjerskih vrednota u njihovu životu, a onda u svezi s time i sva očekivanja od braka i obitelji, na TPS-u želi se staviti naglasak na evangelizaciju kao bit priprave
za brak i život u obitelji. Kako evangelizirati djecu, mlade, zaručnike, bračne parove u vidu kvalitetne priprave za brak i život u njemu, u vjeri i iz vjere? Što sve u ovom vidu mogu i trebaju činiti svećenici, redovnici i redovnice te educiraniji laici (kao obiteljski animatori)?
Kako je vidljivo, specifičnost je ovogodišnjeg TPSa manji broj predavanja s ciljem da se više usredotočimo na temeljna pitanja. Osim toga, gotovo cjelokupan popodnevni dio bit će posvećen Okruglom stolu na kojemu će sudjelovati i više profila bračnih parova. Način vođenja rasprave smjerat će prema sudjelovanju sviju kako bi se iskristalizirali ne samo temeljni problemi već i perspektive. Cjelokupno odvijanje TPS-a pozornije će pratiti dvojica profesora koji će pomoći da se na kraju iznesu temeljni naglasci u obliku zaključaka kao poticaj za eventualne daljnje rasprave na svećeničkim skupštinama i drugim pastoralno-katehetskim susretima.

 

PRIJAVE i Upute za sudionike TPS-a:
1. TPS je pri Teologiji u Rijeci ograničen samo na jedan dan, i to samo za svećenike i redovnike. Potom se nastavlja po biskupijama i na skupovima permanentnog obrazovanja svećenika, čiji su voditelji i moderatori generalni vikari te predstavnici Teologije i Bogoslovnog sjemeništa.
2. Tema TPS-a sastavni je dio Pastoralnog plana i programa svih četiriju biskupija.
3. Euharistijsko slavlje bit će u vanjskoj kapeli Bogoslovnog sjemeništa, a domjenak na Teologiji
(br. 212).
4. Mole se sudionici da aktivno sudjeluju cijeli dan, s obzirom na to da program TPS-a čini jednu zaokruženu cjelinu.
5. U vrijeme odmora mogu se nabaviti izdanja Teologije u Rijeci i njezinih nastavnika.
6. Za euharistijsko slavlje sa sobom treba ponijeti albu i štolu.

Prijava:
Mole se svi koji kane sudjelovati na TPS-u neka se prijave svom biskupijskom ordinarijatu do 8. rujna, koji će Tajništvu Teologije dostaviti popis najkasnije do 15. rujna 2015. g.
Povjerenstvo TPS-a:
dr. B. Mrakovčić, mr. E. Svažić, mr. I. Stošić i dr. N. Vranješ, te za ovogodišnju temu pridodani članovi dr. M. Šimunović i mons. I. Nikolić.

 

Program
9.00 Otvaranje TPS-a
9.20 Dr. Ante Tamarut – Vjera i smisao kršćanske ženidbe u krizi
9.50 Dr. Nikola Vranješ – O biteljski pastoral i odgoj za vrijednosti i kreposti
10.20 Rasprava
10.40 Pauza
11.00 Mons. Nikola Radić – Primjer pastoralnog modela za susrete župnika sa zaručnicima
11.30 Mr. Emil Svažić – “Postupak za ženidbu” u službi plodonosnijeg slavljenja i življenja sakramenta ženidbe
12.00 Rasprava
12.30 Ručak
14.00 Okrugli stol – Uvodničar i voditelj: dr. Milan Šimunović
Sugovornici: 4 povjerenika za obiteljski pastoral i 4 bračna para iz četiriju biskupija Riječke metropolije

Aktualne teme:
• Teškoće i pozitivna iskustva u dosadašnjoj pripravi na brak (predbračni tečajevi)
• Može li se učiniti nešto više u promoviranju “evanđelja života” pomoću propovijedi, kateheze,
župnih tribina, internetskih stranica, župnih listova i dr. u vidu kvalitetnijega vrednovanja braka i obitelji, osobito među mladima?
• Razlozi odgađanja ili gubljenja volje za brak, zastoja u vjeri, međugeneracijske podvojenosti u obitelji i udaljavanja od župne zajednice
• Pitanje obiteljske duhovnosti i formiranje obiteljskih zajednica (osobito mlađih bračnih parova)
• Misionarsko senzibiliziranje kršćanske obitelji, posebice u odnosu na mlade i bračne parove
15.30 Sinteza i zaključci TPS-a
16.00 Mogućnost za zajedničku svetu misu