Novi broj RTČ-a

U privitku je poveznica za pregled novog broja Riječkog teološkog časopisa (RTČ) koji je tiskan u veljači 2016. godine. RTČ broj 46 (2-2015) donosi nam izlaganja sa skupa u Rijeci, održanog prije godinu dana na našem učilištu povodom 15 godina biskupstva, 50 godina svećeništva i 75 godina života mons. dr. sc. Mile Bogovića: “NOVA EVANGELIZACIJA I LITURGIJSKA INKULTURACIJA NA PODRUČJU RIJEČKE METROPOLIJE 50 GODINA NAKON II. VATIKANSKOG KONCILA”.

Svoja razmišljanja pod uvrštenim raspravama i člancima donose nam i Rajka ŠVRLJUGA (Stjepan Zimmermann i njegov odnos spram Immanuela Kanta), Richard PAVLIĆ i Katarina KEVRIĆ (Stvaranje čovjeka u svjetlu kršćanske antropologije i susreta s prirodnim znanostima), Stipan TROGRLIĆ (Proslava 100. obljetnice Dobrilina rođenja 1912. godine – povod polemikama između istarskih „klerikalaca“ i „liberala”), te Marijana i Marinko KARAMARKO (Analiza uvodnika „Glasa Koncila“ u 1999. i 2000. godini: o političkoj (ne)pristranosti lista).

Prikazana su i dva nova izdanja: Marka Medveda “Povijest župe Svetoga Mateja – Viškovo. 150 godina od posvete župne crkve” (Elvis Orbanić),  te Milana Biogovića: “Vinodol i njegova crkva od Vinodolskoga zakona do naših dana” (Marko Medved).

Riječki teološki časopis – RTČ / Godina 23, br. 2 (46), str. 281-436 , Rijeka, 2015.
NOVA EVANGELIZACIJA I LITURGIJSKA INKULTURACIJA NA PODRUČJU RIJEČKE METROPOLIJE 50 GODINA NAKON II. VATIKANSKOG KONCILA
(Povodom 15 godina biskupstva, 50 godina svećeništva i 75 godina života mons. dr. sc. Mile Bogovića

IZLAGANJA:

  1. Nikola Vranješ:
    INKULTURACIJA KAO POSTULAT NOVE EVANGELIZACIJE
    Evangelizacija i inkulturacija su usko povezane teme. Ipak, njihovo značenje nosi zasebne oznake koje kao takve valja prepoznati i uvažavati. Kako bi bile pravilno vrednovane i kako bi se njihovi
    dinamizmi ostvarivali na ispravan način važno je jasno odrediti njihov suodnos. U ovome radu se iz teološko-pastoralne perspektive bavimo upravo time. K tomu, namjera nam je ukazati na važnost inkulturacije u odnosu na cjelovitu evangelizaciju. Sve to zaokruženo je govorom o nekim većim izazovima s obzirom na evangelizaciju i na inkulturaciju u hrvatskoj pastoralnoj i društvenoj stvarnosti danas.

2. Rafko VALENČIČ,
Temeljna kulturna obilježja našeg vremena i prostora …………………………. 301

3. Mile BOGOVIĆ,
Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces ……………………………….. 317

4. Ivan MILOVČIĆ,
Ostvarenje koncilskih inkulturacijskih poticaja na našim prostorima …………. 327