Novi broj Riječkog teološkog časopisa (br. 48, 2-2016) posvećen profesorskom radu riječkog nadbiskupa dr. Ivana Devčića

Ovaj broj Riječkog teološkog časopisa ima formalno neuobičajen oblik. Ne objavljuje, kao što redovito biva, radove sa znanstvenih simpozija ili teološko-pastoralnih seminara u organizaciji Teologije u Rijeci – područnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj je put sadržaj časopisa vezan uz riječkog nadbiskupa Ivana Devčića, osobu koja je uz ovaj časopis i ustanovu koja ga izdaje vezana ne samo svojom službom. Naime, kao predavač na Katedri filozofije Devčić je aktivan od 1980. godine. Uz upravu Sjemeništem (1985. – 2000.), Devčić je bio glavni i odgovorni urednik Riječkog teološkog časopisa (1999. – 2000.), a predstojnik Teologije u Rijeci 2000. godine.

RTČ-br. 48 (2-2016) na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
U svom se znanstvenom radu Ivan Devčić bavio ponajviše produbljivanjem misli ruskog filozofa N. Berdjajeva, proučavao je fundamentalna pitanja etike, pitanja o biti religije, o poimanju Boga u filozofiji i religijama, ateizmu, teodicejskome problemu, odnosima među religijama i međusobnom odnosu religije i filozofske antropologije. Plod njegova rada vidi se u više knjiga i brojnim člancima i raspravama.
Riječka je Teologija mons. prof. dr. sc. Ivanu Devčiću 2010. godine posvetila zbornik radova Vječno u vremenu prigodom 60. obljetnice života, 30. profesorskog rada i 10. biskupstva. Ovaj put Riječki teološki časopis, znanstveni časopis koji od 1993. izdaje naša visokoškolska crkvena ustanova, posvećen je isključivo filozofskim temama kao eminentnom području Nadbiskupova interesa. Slično kao i 2010., kada su zbornik radova uredili predavači s Katedre filozofije Aleksandra Golubović i Iris Tićac, sada je uređivanje prepušteno filozofima. Devčićevi suradnici na Katedri filozofije Aleksandra Golubović, Saša Horvat i Franjo Mijatović željeli su na taj način izreći svoju zahvalu za njegov akademski rad u kojem i danas sudjeluje.

Često imamo priliku obilježiti neku važnu obljetnicu, bilo da je riječ o godišnjici života ili onoj vezanoj za određeni aspekt nečijeg životnog puta. Među njima osobito su nam drage obljetnice koje obilježavaju naše poslovne i privatne uspjehe. Idealno je kada se one poklapaju pa nam je posao praktički životni pokretač za osobni rast i izgradnju, i kada nam upravo rad predstavlja trajni izvor inspiracije i ustrajnosti u onome što živimo. Jednu takvu obljetnicu obilježavamo upravo u ovom svečanom broju Riječkog teološkog časopisa. Riječ je o obljetnici vezanoj uz riječkog nadbiskupa dr. sc. Ivana Devčića. Naredne će godine Nadbiskup napuniti 70 godina života, napunio je 41 godinu svećeništva, ima 37 godina profesorskog staža i 16 godina biskupstva. Nadbiskup je, naime, dugogodišnji profesor na Teologiji u Rijeci – područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i upravo smo ovaj aspekt njegova rada željeli obilježiti. Nadbiskup je na spomenutom studiju predavao većinu filozofskih kolegija, a uz to je do sada napisao više knjiga i respektabilan broj članaka. Njegovi su interesi prilično široki, a područje koje ga osobito interesira jest filozofija religije i teodiceja. No, pored toga, otvoren je i za suvremenu tematiku koja obuhvaća gotovo sva područja filozofije i teologije, posebice odnos filozofije, tj. religije, prema znanostima, uključujući nove trendove promišljanja i sl. Zato se u prilozima koji se nalaze u ovom broju Riječkog teološkog časopisa obrađuju teme iz različitih područja.