Katedre

Red predavanja za ak.god.2014./15. na Teologiji u Rijeci.pdf


Na ovim stranicama ukoliko postoji, možete naći i link za download skripti iz pojedinih predmeta. Za opis pojedinih katedri i glavnih predmeta vidi link: Katedre KBF-a u Zagrebu. Teologija u Rijeci kao područni studij, slijedi program svog matičnog fakulteta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.


KATEDRA ZA FILOZOFIJU

 

NASTAVNICI:

 

PREDMETI:
Logika i spoznajna teorija (Horvat)
Kozmologija (Golubović)
Ontologija (Horvat)
Filozofska antropologija (Horvat)
Uvod u psihologiju (Tomljanović)
Povijest antičke i srednjovjekovne filozofije (Horvat)
Povijest novovjekovne filozofije (Golubović)
Povijest suvremene filozofije (Mijatović)
Etika (Mijatović)
Teodiceja (Devčić)

Izborni predmeti:
Bog u književnosti (Špehar)

 

KATEDRA SVETOG PISMA STAROG ZAVJETA

NASTAVNICI:

 

PREDMETI:
Opći uvod u Sveto pismo (Zečević)
Uvod i egzegeza SZ I (Petoknjižje i prednji proroci) (Zečević)
Uvod i egzegeza SZ II (Veliki i mali proroci) (Zečević)
*** 1) Članak / 2) Članak / 3) Članak
Uvod i egzegeza SZ III (Kasni i mudrosni spisi) (Zečević)
Biblijska teologija SZ (Mrakovčić)
Hebrejski jezik I. (Mrakovčić)
*** hebrejske tipove slova (font) možete preuzeti ovdje, kao i Times New Roman Special G1 i G2 Font

Izborni predmeti:
Biblijska arheologija (Zečević)

 

KATEDRA SVETOG PISMA NOVOG ZAVJETA

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Uvod i egzegeza NZ I. dio (Sinoptici i Djela apostolska) (Mrakovčić)
Uvod i egzegeza NZ II. dio (Ivanovski spisi) (Mrakovčić)
*** Uvod – skripta Word – Uvod – skripta PDF —– Proslov – skripta Word – Proslov – skripta PDF—– Kana – skripta PDF – Kana – skripta Word —– Nikodem – skripta PDF – Nikodem – skripta Word
Uvod i egzegeza NZ III. dio (Pavlove i druge poslanice) (Zečević)
Biblijska teologija NZ (Zečević)
Grčki jezik I. (Mrakovčić)
Grčki biblijski jezik (Mrakovčić)
*** grčke tipove slova (font) možete preuzeti ovdje, kao i Times New Roman Special G1 i G2 Font

Izborni predmeti:
Mesijanizam u Bibliji (Mrakovčić)

Seminari:
Uvod u interpretaciju sinoptičkih tekstova (Mrakovčić)

 

 KATEDRA FUNDAMENTALNE TEOLOGIJE

NASTAVNICI:

 

PREDMETI:
Znanost o religijama (Pavlić)
Teološka epistemologija (Gašpar)
Kršćanska objava (Stošić) SKRIPTA
Fundamentalno-teološka ekleziologija (Stošić) 

Izborni predmeti:
Međureligijski dijalog – Teologija religija (Pavlić)
Služba teologa u djelima T. J. Šagi-Bunića (Stošić)

 

KATEDRA DOGMATSKE TEOLOGIJE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Otajstvo Trojedinoga Boga (Gašpar)
Kristologija (Gašpar)
Dogmatska ekleziologija (Gašpar)
Teološka antropologija (Pavlić)
Sakramentrologija I i II (Stošić)

Izborni predmet:
Izabrana pitanja mariologije (Gašpar)
Vjera u teološkim djelima J. Ratzingera (Stošić)
“Isus iz Nazareta” Benedikta XVI. (Gašpar)
Izabrana pitanja iz eshatologije (Pavlić)

Seminari:
Teologija i postmoderna (Gašpar)

 

KATEDRA MORALNE TEOLOGIJE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Osnovna moralna teologija I (Grbac)
Osnovna moralna teologija II (Grbac)
Posebna moralna teologija I (Pinezić)
Posebna moralna teologija II (Pinezić)
Bioetika, spolni i ženidbeni moral (Grbac)
Duhovno bogoslovlje (Tomljanović)

Izborni predmeti:
Etika u promidžbenoj komunikaciji (Valković)
Uvod u Teologiju tijela (Pinezić)
Moralna problematika novih religioznih pokreta i sekti (Grbac)
Temeljni pojmovi enciklike “Veritatis splendor” (Pinezić)

Proseminar:
Življenje duhovnosti u svakodnevici (Tomljanović)

Seminari:
Etička pitanja u sredstvima društvenog priopćavanja (Valković)
Obitelj kao mjesto formiranja osobe (Pinezić)
Unidualna antropologija i kontekst današnjeg vremena (Pinezić)
Problematika rastavljenih i ponovo oženjenih vjernika (Grbac)

 

KATEDRA POVIJESTI KRŠĆANSKE LITERATURE I KRŠĆANSKOG NAUKA

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Patrologija (Velčić)
Uvod u misterij Krista i povijest spasenja (Vranješ)

 

KATEDRA PASTORALNE TEOLOGIJE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Fundamentalni pastoral (Vranješ)
*** Skripta “FUNDAMENTALNI PASTORAL”
Pastoral sakramenata (Vranješ)
Pastoral braka i obitelji (Vranješ)

Izborni predmet:
Kršćanski volontarijat (Vranješ)

Seminari:
Izazovi svećeničke službe danas (Vranješ)

 

KATEDRA EKUMENSKE TEOLOGIJE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Ekumenska teologija (Tomljanović)
Istočno bogoslovlje (Tomljanović)
Hrvatski crkvenoslavenski jezik i književnost (Milovčić)
*** Crkvenoslavenski jezik i književnost – skripta PDF – Crkvenoslavenski jezik i književnost – skripta Word

Izborni predmet:
Mistika kao poveznica ekumenizma, dijaloga među religijama i općeljudskih opredjeljenja (Tomljanović)

 

KATEDRA ZA LITURGIKU

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Osnove liturgike (Milovčić)
Liturgijsko vrijeme i prostor (Milovčić)
Liturgijska sakramentologija (Milovčić)
Osnove gregorijanskog pjevanja (Srdoč)
Crkvena glazbena kultura (Srdoč)

Izborni predmeti:
Svećenička pjevačka služba (Srdoč)
Liturgijska arhitektura (Milovčić)
Dječje popjevke u svetoj misi i katehezi (Srdoč)
Retorika (Vranješ)

 

KATEDRA CRKVENE POVIJESTI

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Opća crkvena povijest (Velčić)
Povijest Crkve u Hrvata I i II (Medved)
Opća metodologija (Medved)

Izborni predmeti:
Povijest Riječke biskupije (1925.-1969.) (Medved)
Pontifikati između Prvog i Drugog vatikanskog sabora (Medved)
Crkva i tiskarstvo na području Riječke metropolije od 15. do 20. stoljeća (Velčić) 

Proseminar:
Kršćanstvo u Iliriku (Velčić)

Seminar:
Crkvena povijest Rijeke (Medved)

 

KATEDRA KANONSKOG PRAVA

NASTAVNICI:

PREDMETI:

I. i III. knjiga Zakonika (Zec)
II. knjiga Zakonika (Zec)
IV. knjiga Zakonika (Svažić) – Skripta: Ženidbeno pravo
V., VI. i VII. knjiga Zakonika (Svažić)

Izborni predmeti:
Filozofija prava i povijest kanonskog prava (Svažić)
Ugovori između Svete stolice i R. Hrvatske (Zec)
Rimska kurija (Svažić)
Postupak za proglašenje ništavnosti kanonske ženidbe (Svažić)

Seminar:
Oprost od tvrde i neizvršene ženidbe (Zec)

 

 

KATEDRA RELIGIOZNE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Fundamentalna katehetika (Peranić)
*** Skripta “FUNDAMENTALNA KATEHETIKA”
Specijalna katehetika ISpecijalna katehetika II (Peranić)
Crkvena kateheza (Peranić)
*** Skripta “CRKVENA KATEHEZA”

Izborni predmeti:
Metodičke vježbe iz katehetike (Peranić)

 

KATEDRA SOCIJALNOG NAUKA CRKVE

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Socijalni nauk Crkve I (Valković)
Socijalni nauk Crkve II (Valković)
Teološka socijalna etika (Valković) 

Izborni predmet:
Sociologija kulture (Valković)
Prava pacijenata (Štifanić)

 

ZAJEDNIČKI OBVEZATNI PREDMETI

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Latinski jezik I i II (Zec)
Tjelesna i zdravstvena kultura (Bašić)

 

ZAJEDNIČKI IZBORNI PREDMETI

NASTAVNICI:

PREDMETI:
Osnove jezične kulture (Stolac)