Archive for the ‘Uvjeti upisa’ Category

Upis u slijedeću akademsku godinu na Teologiju u Rijeci

OBAVIJEST O MOTIVACIJSKOM POSTUPKU NA  KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za upis u 1. godinu LJETNI ROK Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis: 8 – 12. lipnja (od 9,00 do 15,00 sati u Tajništvu, Rijeka, Omladinska 14) Provjera posebnih sposobnosti: 16. lipnja u 9,00 sati u zgradi Teologije, Rijeka, Omladinska 14.   Više o […]

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU NASTAVNU GODINU (za akademsku godinu 2015./2016.)

  TRAJANJE UPISA – od 25. rujna do 2. listopada 2015. – dolazak u Tajništvo (od 10:00 do 12:00 sati) ŠTO JE SVE POTREBNO ZA UPIS – vratiti sve knjige/časopise u Knjižnicu Fakulteta – podmiriti sva dosadašnja dugovanja i donijeti dokaze o uplati u Tajništvo, BEZ TOGA NEĆE BITI MOGUĆE OBAVITI UPIS – u indeksu […]

Obavijest o UPISU U 1. GODINU STUDIJA

Na Teologiji u Rijeci, u jesenskom upisnom roku ak. godine 2015./2016.  UPISI na Filozofsko-teološki studijski smjer (FTS), za sve kandidate koji su u sustavu “Postani student” ostvarili pravo upisa na KBF, bit će: 23. rujna 2015. u 9,00 sati  Na upis treba doći osobno s identifikacijskom ispravom i donijeti: