Archive for the ‘Materijali’ Category

Nova skripta prof. Stošića: Kršćanska objava

U katedri FUNDAMENTALNE TEOLOGIJE, za kolegij KRŠĆANSKA OBJAVA, objavljena je nova skripta prof. Ivana Stošića: krscanska-objava-cijela-skripta-pdf

Ženidbeno pravo

Viši predavač na katedri kanonskog prava, mr. sc. Emil Svažić objavio je skriptu iz Žendibenog prava, za korištenje studentima. Skriptu preuzmite na sljedećem linku: http://ri-kbf.org/zenidbeno-pravo/