Archive for the ‘Nekategorizirano’ Category

Zamjena predavanja prof. dr. sc. Veronika Gašpar

Božićna i novogodišnja čestitka Dekana Fakulteta

ODGODA PREDAVANJA – PROF. DR. SC. JERKO VALKOVIĆ

  Studenti 5. godine studija, neće imati predavanja iz predmeta Bioetika, spolni i ženidbeni moral, kod prof. dr. sc. Jerka Valkovića, u petak, 17. prosinca 2021. Termin nadoknade bit će naknadno određen.   Prof. dr. sc. Jerko Valković

ZAMJENA PREDAVANJA – V. GODINA FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA

u utorak, 21. prosinca 2021., 3-5 sat, studenti V. godine studija, umjesto kolegija: izv. prof. dr. sc. R. Pavlić,  Sakramentologija I. i II., imati će zamjenu: mr. art. J. Vidas, Svećenička pjevačka služba. Nadoknada iz predmeta Sakramentologija I. i II.  biti će 12. siječnja 2022., 3-5 sat. Izv. prof. dr. sc. Richard Pavlić

RADNO VRIJEME SLUŽBI FAKULTETA OD 24. PROSINCA 2021. DO 7. SIJEČNJA 2022.

Redovito radno vrijeme stručnih službi na Teologiji u Rijeci, područnom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu započinje 7. siječnja 2022. (od 3. do 5. siječnja 2022. – Godišnji odmor)