Znanstveni simpozij u petak, 6. ožujka 2015.

Znanstveni simpozij pod naslovom: NOVA EVANGELIZACIJA I LITURGIJSKA INKULTURACIJA

– NA PODRUČJU RIJEČKE METROPOLIJE 50 GODINA NAKON II. VATIKANSKOG KONCILA (POVODOM 15 GODINA BISKUPSTVA, 50 GODINA SVEĆENIŠTVA I 75 GODINA ŽIVOTA MONS. DR. SC. MILE BOGOVIĆA), održat će se na riječkoj Teologiji u petak, 6. ožujka 2015.

Navještaj vjere uvijek je upravljen konkretnom čovjeku koji je određen svojim sposobnostima, mogućnostima, shvaćanjima, mentalitetom i kulturom. Božja je nakana i želja da njegova univerzalna poruka bude razumljiva ljudima svih vremena, svake dobi i svih kultura pa ju je potrebno uvijek iznova prericati na razumljiv i shvatljiv način. To se prericanje ostvaruje verbalnom i neverbalnom komunikacijom koja se nužno oslanja na znakove kao komunikacijska sredstva ili medije.

U jubilarnoj godini završetka Drugog vatikanskog koncila koji je širom otvorio vrata inkulturaciji, želimo se upitati koji je doseg inkulturacijskog ostvarenja danas u kontekstu nove evangelizacije s posebnim osvrtom na područje Riječke metropolije te istaknuti doprinos mons. Mile Bogovića, biskupa gospićko-senjskog, dugogodišnjeg profesora na Teologiji u Rijeci prigodom obilježavanja njegovih obljetnica života, svećeništva i biskupstva.

Program:

09.15 Pozdravi i otvaranje simpozija

09.30 Dr. sc. Richard PAVLIĆ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Vjera i kultura

09.50 Prof. dr. sc. Rafko VALENČIĆ Katolički bogoslovni fakultet u Ljubljani Temeljna kulturna obilježja našeg prostora i vremena

10.10 – 10.40 Rasprava

10.40 – 11.00 Odmor

11.00 Doc. dr. sc. Nikola VRANJEŠ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Inkulturacija kao postulat nove evangelizacije

11.20 Mons. dr. sc. Mile BOGOVIĆ Biskup gospićko-senjski Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces

11.40 Mr. sc. Ivan MILOVČIĆ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Ostvarenje koncilskih inkulturacijskih poticaja na našim prostorima

12.00 – 12.30 Rasprava

12.30 – 14.30 Odmor

14.30 Mr. sc. Ivan STOŠIĆ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Tradicionalni obred kao inkulturacijsko pitanje

14.50 Izv. prof. dr. sc. Jerko VALKOVIĆ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Kršćanstvo na “virtualnom kontinentu“. Izazovi inkulturacijskom promišljanju u eri interneta

15.10 – 15.40 Rasprava

15.40 – 16.00 Odmor

16.00 Doc. dr. sc. Franjo VELČIĆ Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu Inkulturacijski elementi u znanstvenom opusu mons. dr. sc. Mile Bogovića

16.20 Prof. dr. sc. Željko BARTULOVIĆ Pravni fakultet u Rijeci Učenje povijesti i očuvanje nacionalnog identiteta

16.40 – 17.30 Završna rasprava

Simpozij se održava na Teologiji u Rijeci u dvorani br. 210, Omladinska 14, Rijeka.

Organizator: Povjerenstvo za simpozije Teologije u Rijeci u suradnji s Katedrom za liturgiku i Katedrom crkvene povijesti

Info: Tajništvo, Omladinska 14, Rijeka * Tel./fax: (051) 515-561 * E-mail: tajnistvo@rijeka.kbf.hr