Zamjena satova za III. godinu studija

ponedjeljak 24. svibnja 2021., 3. i 4. sat  studenti će imati predavanja kod  dr. sc. Maria Tomljanovića iz predmeta Aktualnost teološke antropologije u „Gaudium et spes“,  u  utorak 25. svibnja 2021., 1. i 2 sat imat će predavanja kod prof. dr. sc. Veronike Gašpar iz predmeta Eshatološke teme Josepha Ratzingera /Benedikta XVI. Prof. dr. sc. Veronika Gašpar