“Uzroci nevjere i krize vjere na našim prostorima”

Teološko-pastoralni tjedan za svećenike i redovnike Riječke metropolije, Rijeka, 24. rujna 2012.

Teološko-pastoralni tjedan na Teologiji u Rijeci bit će održan u ponedjeljak 24. rujna, a tema je „Uzroci nevjere i krize vjere“. Ovogodišnji je TPT u znaku Godine vjere koja počinje 11. listopada. Izborom teme ovogodišnjeg TPT-a biskupi Riječke metropolije htjeli su svećenicima i redovnicima bolje približiti uzroke nevjere i krize vjere na našim prostorima, kako bi mogli adekvatnije pastoralno djelovati na buđenju i učvršćivanju vjere u ljudima kojima su poslani. Imajući ovo u vidu izlagačima je povjerena zadaća ne samo analizirati uzroke koji su rezultirali sadašnjim stanjem nego promišljati i o načinima kako u pastoralnom djelovanju „doskočiti” tim uzrocima te, zajedno s okupljenim svećenicima i redovnicima, iznalaziti putove za novu evangelizaciju.

Izlaganja su podijeljena u četiri bloka. Prva tri predavanja postavit će temelje za daljnji tijek susreta. U drugom bloku bit će govora o prošlosti, liberalizmu s početka 20. stoljeća. Poslijepodnevni dio okrenut je sadašnjosti i pokušat će dati odgovore na naslovno pitanje: Koji su uzroci nevjere i krize vjere u naše vrijeme? Kriza vjere očituje se u nedostatnoj nazočnosti kršćana u hrvatskom društvu, ekonomiji, politici, medijima, kulturi. Zašto se to događa? Što današnje mlade odvlači od vjere? U zadnjem bloku predavanja će pokušati dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri novi duhovni pokreti i duhovna gibanja predstavljaju manje ili više uspješan odgovor na suvremenu krizu vjere.

Program:
8,45 Otvorenje i pozdravi
9,00 Mons. dr. sc. Ivan Devčić, Pitanje Boga danas
9,20 Mr. sc. Ivan Stošić, Od kritike religije k produbljenju vjere