Uprava

UPRAVA TEOLOGIJE U RIJECI

ak. god. 2016/2017. (od 1. listopada 2016.)


Zbor biskupa Riječke metropolije

Kancelar
Izv. prof. dr. sc. Ivan DEVČIĆ, nadbiskup riječki

Profesorski zbor
Profesorski zbor Teologije čine redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, predavači i viši predavači, asistenti i viši asistenti te honorarni nastavnici i gostujući profesori.

Vijeće
Prof. dr. sc. Josip GRBAC; doc. dr. sc. Božidar MRAKOVČIĆ; izv. prof. dr. sc. Veronika s. Nela GAŠPAR, izv. prof. dr. sc. JERKO VALKOVIĆ, doc. dr. Slavko ZEC, doc. dr. sc. Franjo VELČIĆ, doc. dr. sc. Nikola VRANJEŠ, doc. dr. sc. Marko MEDVED, doc. dr. sc. Mirjana PINEZIĆ, Dr. sc. Saša HORVAT, mr. sc. Ivan STOŠIĆ

V.d. Predstojnika:
doc. dr. sc. Nikola VRANJEŠ

Pomoćnik predstojnika za znanost i nastavu:
doc. dr. sc. Božidar MRAKOVČIĆ

Pomoćnica predstojnika za studente:
doc. dr. sc. Mirjana PINEZIĆ

Tajnik
Ružica BALJAK, dipl. teol.