Uprava

UPRAVA TEOLOGIJE U RIJECI

ak. god. 2017./2018. (od 1. listopada 2017.)


Zbor biskupa Riječke metropolije

Kancelar
Izv. prof. dr. sc. Ivan DEVČIĆ, nadbiskup riječki

Profesorski zbor
Profesorski zbor Teologije čine redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, predavači i viši predavači, asistenti i viši asistenti te honorarni nastavnici i gostujući profesori.

Vijeće
Prof. dr. sc. Josip GRBAC, , izv. prof. dr. sc. JERKO VALKOVIĆ, doc. dr. Slavko ZEC, doc. dr. sc. Franjo VELČIĆ, doc. dr. sc. Nikola VRANJEŠ, doc. dr. sc. Marko MEDVED, doc. dr. sc. Mirjana PINEZIĆ, Dr. sc. Saša HORVAT, dr. sc. Mario TOMLJANOVIĆ, dr. sc. Franjo MIJATOVIĆ

 

Predstojnica:

izv. prof. dr. sc. Veronika s. Nela GAŠPAR

Zamjenik predstojnice:

dr. sc. Mario TOMLJANOVIĆ

 

Pomoćnik predstojnika za znanost i nastavu:
dr. sc. Saša HORVAT

 

Pomoćnica predstojnika za studente:
doc. dr. sc. Mirjana PINEZIĆ

 

Tajnica
Ružica BALJAK, dipl. teol.