Upis u slijedeću akademsku godinu na Teologiju u Rijeci

TEO2014mOBAVIJEST O MOTIVACIJSKOM POSTUPKU NA  KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za upis u 1. godinu

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis:

8 – 12. lipnja (od 9,00 do 15,00 sati u Tajništvu, Rijeka, Omladinska 14)

Provjera posebnih sposobnosti: 16. lipnja u 9,00 sati u zgradi Teologije, Rijeka, Omladinska 14.

 

Više o tome: Obavijest motivacijski KBF -Teologija u Rijeci 2015

Preuzmi: Obrazac za prijavu

 

Za sve studente koji se žele upisati na Teološki studij u Rijeci izdali smo Promotivni letak za upis sa svim potrebnim informacijama.

Letak preuzmite ovdje (PDF) ili u našoj zgradi, Omladinska 14.

Prezentaciju o Teologiji u Rijeci možete pogledati ovdje:>Teologija u Rijeci<

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju svaki dan od 8 – 15 sati. Tel. (051) 345-056 ili 515-561

 

TEOlogo_m

 

Kandidati su obvezni prijaviti se u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr (Izbor: Sveučilište u Zagrebu -> KBF -> Teologija u Rijeci UPUTE)

Uvjeti za upis u slijedeću akademsku godinu na Teologiju u Rijeci:
• položena državna matura,
… – A razina hrvatskog i stranog jezika; B razina matematike i jedan od slijedećih izbornih predmeta: povijest, zemljopis, fizika, kemija, biologija, etika, vjeronauk, glazbena i likovna umjetnost…

• prolazno ocijenjen motivacijski ispit;
• 500 od mogućih 1000 bodova:
… – 400 bodova nosi matura, 300 ocjene iz srednje škole, 200 motivacijski test, 100 posebna postignuća i rezultati natjecanja;
• Pristupnici koji su srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. god., za upis na Teologiju u Rijeci dužni su na Državnoj maturi polagati slijedeće predmete: hrvatski jezik (A razina), povijest i vjeronauk.

—–

Obavijest za motivacijski postupak na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – TEOLOGIJA U RIJECI

Prijave za motivacijski postupak na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za upis u 1. godinu studija akad. god. 2016./2017.:
-ljetni rok- (točan datum motivacijskog ispita bit će ovdje pravovremeno objavljen)
-jesenski rok- (točan datum motivacijskog ispita bit će ovdje pravovremeno objavljen)

Prijave za motivacijski postupak podnose se na Obrascu za prijavu

Ispisani te ispunjeni obrasci za prijavu predaju se ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka i to:
od 10. do 13. lipnja 2016. (od 9,00 do 15,00 sati)
Naglašavamo da su se svi kandidati obvezni prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje motivacijskom postupku na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu – TEOLOGIJI U RIJECI bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

logo_kbfPodaci o programu sa stranica
www.postani-student.hr u pdf obliku.

Filozofsko – teološki studij
Upisna kvota za državljane RH: 35
Upisna kvota za strane državljane: 1
Ukupni prag na razredbenom postupku: 50%
Rok za prijavu: 10.6.2016.