TPS u rujnu: “25 godina vjeronauka u školi”

Najavljujemo teološko pastoralni seminar (TPS) na Teologiji u Rijeci, u ponedjeljak 18. rujna 2017. s početkom u 9.00 sati.

Prenošenje vjere je trajna i najvažnija zadaća Crkve koja u suvremenim okolnostima zahtijeva obnovljene pastoralno-katehetske iskorake. Iako su u tu zadaću uključeni mnogi važni subjekti crkvenog djelovanja, ona u mnogome najviše ovisi o djelovanju najvažnijih odgojno-obrazovnih čimbenika: obitelji, župne zajednice i vjeronauka u školi. Zato smo temama djelovanja i mogućnostima obnove angažmana tih čimbenika danas posvetili ovogodišnji teološko-pastoralnom seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije. Dodatni važan motiv koji pridružujemo prije naznačenima svakako predstavlja visoka obljetnica 25 godina od uvođenja vjeronauka u školski sustav Republike Hrvatske. Stoga o ovim temama ovom prigodom želimo zajedno promišljati i razgovarati i s vjeroučiteljima iz naše metropolije.


Naše zajedničko promišljanje teme prenošenja vjere danas kao i svojevrsne rekapitulacije stanja nakon 25 godina vjeronaučnog djelovanja u školi popraćeno je promišljanjima naših uglednih teološko-pastoralnih i katehetskih stručnjaka. Oni će nam pomoći u proučavanju brojnih tema povezanih s prenošenjem vjere kao što su pitanje stanja obitelji, župne kateheze i vjeronauka danas u pogledu ove
važne zadaće, zatim novog profila župne zajednice, župne kateheze, očekivanja i stvarnosti vjeronauka u školi, rezultata određenih istraživanja o suradnji
odgojnih čimbenika u prenošenju vjere i dr. Uvjereni smo da je raspon tema i mogućnosti sudjelovanja velik i da će svim sudionicima pružiti mogućnost
za unaprjeđenje vlastitog znanja i obogaćenje iskustva s obzirom na zadaću u kojoj smo svi pozvani danomice uzimati važan udio. Ovaj važan skup na početku jedne nove pastoralne i školske godine u tome pogledu neka nam bude novi poticaj za rast u spoznajama, pastoralno-katehetskim vještinama i crkvenom zajedništvu.

Program (TPS 2017 letak-pdf):

9,00 Otvaranje i pozdravi

9,20 Dr. Nikola VRANJEŠ – Obitelj, župna kateheza i školski vjeronauk pred izazovom prenošenja vjere u suvremenom svijetu
9,40 Dr. Ivica PAŽIN – 25 godina školskog vjeronauka
u Republici Hrvatskoj: retrospektiva i perspektiva

10,00 Rasprava
10,30 Odmor

11,00 Dr. Jadranka GARMAZ – Obitelj i prenošenje vjere u suvremenim okolnostima: izazovi i perspektive
11,20 Dr. Josip ŠIMUNOVIĆ – Župna kateheza i školski vjeronauk između očekivanja i stvarnosti
11,40 Dr. Ružica RAZUM – Razlika i komplementarnost školskog vjeronauka i župne kateheze

12,00 Rasprava
12,30 Ručak

14,00 Prof. Ksenija RUKAVINA KOVAČEVIĆ – Suradnja škole, Crkve i obitelji
u prenošenju vjere: preliminarni rezultati istraživanja na području Riječke nadbiskupije
14,20 Dr. Milan ŠIMUNOVIĆ – Novi profil župne zajednice kao odgovor
na izazov prenošenja vjere u promijenjenim okolnostima
14,40 Mr. Anton PERANIĆ – Uloga župnika u pastoralu škole

15,00 Rasprava
15,30 Odmor

16,00 Vjeroučitelji angažirani u župnoj katehezi s područja Riječke metropolije – Neki konkretni modeli župne kateheze u biskupijama Riječke metropolije

16,40 Završna rasprava
17,15 Mogućnost za zajedničku sv. misu