TEOLOŠKO PASTORALNI TJEDAN “SVEĆENIČKA KULTURA ŽIVLJENJA”

TPT za svećenike održat će se 22. rujna 2008.

Prijava:
Mole se svi koji kane sudjelovati na TPT-u da se prijave svom biskupijskom ordinarijatu do 13. rujna koji će Tajništvu Teologije dostaviti popis najkasnije do 16. rujna 2008.

TEOLOGIJA U RIJECI – Tizianova 15, 51000 Rijeka;
Tajništvo tel./fax: (051) 515-561

Povjerenstvo TPT-a:
Mons. V. Župan. I. Stošić, B. Mrakovčić i J. Grbac

1. TPT je pri Teologiji u Rijeci ograničen samo na jedan dan i to samo za svećenike i redovnike. Potom se nastavlja po biskupijama i na skupovima permanentnog obrazovanja svećenika. Voditelji i moderatori generalni su vikari, te predstavnici Teologije i Bogoslovnog sjemeništa.
Tema TPT-a sastavni je dio pastoralnog plana i programa svih četiriju biskupija.
2. Euharistijsko slavlje bit će u vanjskoj kapeli, a domjenak u sjemenišnoj blagovaonici.
3. Mole se sudionici da aktivno sudjeluju cijeli dan, s obzirom na to da program TPT-a čini jednu zaokruženu cjelinu.
4. U vrijeme odmora mogu se nabaviti izdanja Teologije u Rijeci i njezinih nastavnika.
5. Za euharistijsko slavlje ponijeti sa sobom albu i štolu.