Proslava Dana Teologije u Rijeci

Teologija u Rijeci promocijom novih diplomanata proslavila je 8. prosinca Dan Teologije.

Alen Bakić, Klara Bogović, Mario Frlan, Ante Jelavić, Josip Karabaić i Dražen Rubčić ove su godine položili završni ispit i dobili akademski naslov magistra teologije. Kao najbolji student ove generacije nagradu Velikog kancelara Teologije u Rijeci nadbiskupa i metropolite Ivana Devčića dobio je Josip Karabaić.

Za više o samom događaju Dana Teologije u Rijeci i fotogaleriju, kliknite na link:

http://bogoslovija-ri.hr/2017/12/dan-teologije-u-rijeci-2/

O Danu Teologije u Rijeci možete pročitati i na donjim linkovima:

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=195653

http://ri-nadbiskupija.com/dan-teologije-u-rijeci-4/