Promjena rasporeda za Treću godinu

Obavijest za Treću godinu za petak 17. studenog 2017.

Studenti III. godine u petak 17. studenog 2017., iznimno, prva dva sata imaju predavanja iz predmeta „Filozofija prava i povijest kanonskog prava“, a treći i četvrti sat „Retoriku“.