Promjena predavanja – prof. dr. sc. s. Nela Gašpar (III. i IV. godina) – 22.02.2021.

Za Treću godinu: u ponedjeljak 22. veljače iznimno će umjesto prof. dr. sc. Veronike s. Nele Gašpar treći i četvrti sat, predavanja održati dr. sc. Mario Tomljanović iz predmeta „Ekumenska teologija“. Nadoknada predavanja iz „Eshatološke tme J. Ratzingera“ bit će 25. veljače 2021. četvrti i peti sat.

Za Četvrtu godinu: u ponedjeljak 22. veljače 2021. godine studenti neće imati predavanja iz predmeta „Kristologija“. O nadoknadi će biti naknadno obavišteni.