Promjena predavanja – prof. dr. sc. Jerko Valković (IV. i V. godina)

U ponedjeljak, 26. listopada 2020., studenti IV. godine studija neće imati predavanja kod prof. dr. sc. Jerka Valkovića iz predmeta Socijalni nauk Crkve,  o nadoknadi će biti naknadno obaviješteni.

Umjesto predavanja kod prof. dr. sc. Jerka Valkovića, IV. godina studija imat će nadoknadu predavanja, od 15. listopada 2020., kod prof. dr. sc. Veronike Gašpar  iz predmeta Izabrana pitanja mariologije.

U ponedjeljak, 26. listopada 2020., studenti V. godine studija neće imati predavanja kod prof. dr. sc. Jerka Valkovića iz predmeta Bioetika, spolni i ženidbeni moral, o nadoknadi će biti naknadno obaviješteni.