Promjena predavanja – mr.sc. Andrejka Srdoč

Obavijest Četvrtoj i Petoj godini.

Nadoknada četiri sata od petka 17. 11. 2017. – mr.sc. Andrejka Srdoč u petak, 24.11.2017. nadoknađuje peti i šesti sat s Petom godinom, predmet: “Svećenička pjevačka služba”.

U petak, 1.12. 2017. nadoknađuje peti i šesti sat s Četvrtom godinom, predmet: “Crkvena glazbena kultura”.