Promjena predavanja – mr.sc. Andrejka Srdoč

Obavijest za Četvrtu i Petu godinu.

U petak, 12. siječnja 2018. studenti četvrte godine neće imati prvi i drugi sat Crkvenu glazbenu kulturu, te studenti pete godine neće imati predavanja iz Svećeničke pjevačke službe treći i četvrti sat koje izvodi mr.sc. A. Srdoč.

NADOKNADA:

Studenti četvrte godine imati će nadoknadu u petak 19. siječnja 2018. peti i šesti sat predmet: Crkvenu glazbenu kulturu.

Studenti pete godine imati će nadoknadu u petak 26. siječnja 2018. Peti i šesti sat predmet: Svećeničke pjevačke službe.

Mr.sc. Andrejka Srdoč