Prof. Saša Horvat – kratka biografija

Akademske godine 2001./2002. upisujem petogodišnji studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, smjer: filozofsko-teološki. Diplomirao sam 2007. godine s radom iz filozofije »Ideje u Platonovu dijalogu Parmenidu«, pod vodstvom dr. Ivana Tadića. Akademske godine 2007./2008. upisujem poslijediplomski studij, specijalizacija filozofija, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon odslušane treće godine, akademske godine 2010./2011. prelazim na poslijediplomski studij Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu.

Pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića, akademske godine 2013./2014. uspješno sam obranio doktorsku radnju »Heideggerovo poimanje zaborava«. U tijeku je proces promocije. Sudjelovao sam na nekoliko međunarodih simpozija, te objavio nekoliko znanstvenih članaka, među njima i u međunarodnim časopisima (dio radova dostupan na Academia.edu). Područja znanstvenog interesa: ontologija, povijest filozofije, etika, filozofija spoznaje, filozofska antropologija i logika. Aktivno poznajem engleski i njemački jezik u govoru i pismu. Od dodatnog obrazovanja ističem jednomjesečno studiranje grčkog jezika na Aristotle university of Thessaloniki u Thessalonikiju. Hobi su mi šah i fotografija. Oženjen sam i otac jednog djeteta.