Popis imovine i inventara na Teologiji u Rijeci

Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sitnog inventara na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Inventar će popisivati Komisija s našeg matičnog fakulteta, navedena u dokumentu: POPIS DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE opreme 2018 (1)