Obavijest o upisima u 1. godinu studija u jesenskom upisnom roku akademske godine 2018./2019.

Obavijest o upisima u 1. godinu studija u jesenskom upisnom roku.

Obavijest o upisima u 1. godinu studija u ljetnom upisnom roku akademske godine 2018./2019.

Obavijest o upisima u 1. godinu studija u ljetnom upisnom roku akademske godine 2018./2019.

Raspored polaganja diplomskog ispita

Raspored polaganja diplomskog ispita.

Obavijest o razredbenom postupku na Teologiji u Rijeci

Obavijest o razredbenom postupku na Teologiji u rijeci, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. godini 2018./2019.

Svečani završetak akademske godine 2017./2018. na Teologiji u Rijeci

U četvrtak, 7. lipnja 2018. proslavit će se svečani završetak akademske godine 2017./2018.