Raspored sati – zimski semestar 2020./2021.

Novi raspored sati:

Promjena predavanja mr. sc. Emil Svažić (V. godina)

Obavijest studentima II. godine.

Promjena predavanja dr.sc. Saša Horvat (II. godina)

Obavijest studentima II. godine.

Dušni dan (2. studeni 2020.) – neradni dan

Don Josip Vidas – Nekada naš student, danas naš nastavnik

Svečanim završnim koncertom na orguljama pod nazivom „Exaltabo te Deus meus rex“ 5. ožujka