Održavanje nastave na daljinu

Poštovane studentice i studenti!

Obavješćujem Vas da će se nastava na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do 22. siječnja 2021. godine (zimski semestar akad. god. 2020./2021.) odvijati na daljinu (online),

osim nastavnih aktivnosti koje podrazumijevaju fizičku prisutnost u zgradi Fakulteta (kolokviji, …).

Zimski ispitni rok tekuće akad. god. 2020./2021. odvijat će se na isti način kao i ljetni/jesenski ispitni rok prošle akad. god. 2019./2020.

Zahvaljujem Vam na razumijevanju i suradnji.

U Kristu!