Odgoda predavanja – mr.sc. Andrejka Srdoč

Obavijest za Četvrtu i Petu godinu.

Za Četvrtu godinu: u petak (17.11.) prvi i drugi sat neće biti predavanja mr.sc. Andrejke Srdoč iz predmeta „Crkvena glazbena kultura“.

Za Petu godinu: u petak (17.11.) treći i četvrti sat neće biti predavanja mr.sc. Andrejke Srdoč iz predmeta „Svećenička pjevačka služba“.