OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU NASTAVNU GODINU (za akademsku godinu 2015./2016.)

 

TRAJANJE UPISA – od 25. rujna do 2. listopada 2015. – dolazak u Tajništvo (od 10:00 do 12:00 sati)
ŠTO JE SVE POTREBNO ZA UPIS – vratiti sve knjige/časopise u Knjižnicu Fakulteta
– podmiriti sva dosadašnja dugovanja i donijeti dokaze o uplati u Tajništvo, BEZ TOGA NEĆE BITI MOGUĆE OBAVITI UPIS
– u indeksu ispuniti ECTS bodove za dosadašnje predmete i dobiti potpise svih nositelja na ocjene i tek tada doći na upis
– ispuniti „upisni list“ u prilogu ili uzeti u Tajništvu i ispuniti
– ispuniti „statistički list“ (uzeti u Tajništvu)
– donijeti dokaz o uplati upisnine
– u Tajništvu potpisati Ugovor o plaćanju školarine

Upis obveznih predmeta:

zadan je na Studomatu, dok se izborni predmeti i seminari odabiru prema odlukama i pravilima Fakultetskog vijeća primijenjenim u Redu predavanja za akademsku godinu 2015./2016., koji se nalazi na mrežnim stranicama Fakulteta.

Molimo studente da prouče Red predavanja i da se pravila za odabir izbornih predmeta i seminara strogo pridržavaju.

Za sva dodatna pitanja, molimo vas da se javite u Tajništvo!

  • OBAVEZNA UPLATA UPISNINE OD 200,00 kn

ZA SVE KOJI REDOVNO UPISUJU NA ŽIRO-RAČUN: HR73 2360000 1101358687

POZIV NA BROJ:6000