Obavijest o upisima u višu nastavnu godinu na TEOLOGIJU U RIJECI – područni studij

OBAVEZNA UPLATA UPISNINE OD 200,00 kn ZA SVE KOJI REDOVNO UPISUJU, NA ŽIRO-RAČUN:
HR73 2360000 1101358687

POZIV NA BROJ STUDIJSKOG SMJERA: 02 6000

Obavijest o upisima u višu nastavnu godinu KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (za akademsku godinu 2014./2015.)
TEOLOGIJA U RIJECI – područni studij

TRAJANJE UPISA:
– od 29. rujna do 10. listopada 2014.

ŠTO JE SVE POTREBNO ZA UPIS
– vratiti sve knjige/časopise u Knjižnicu
– ispuniti „upisni list“ u prilogu (ispisati ga, sve popuniti i donijeti u Tajništvo ili uzeti u Tajništvu i ispuniti)
– ispuniti „statistički list“ u Tajništvu
– u indeksu za kolegije dobiti potpise svih nositelja na ocjene i tek tada ga predati u Tajništvo
– donijeti dokaz o uplati upisnine
– u Tajništvu potpisati Ugovor o plaćanju školarine

Upis obveznih kolegija na studomatu je zadan, dok se izborni predmeti i seminari odabiru prema odlukama i pravilima Fakultetskog vijeća
Molimo studente da prouče Red predavanja 2014./15. za akademsku godinu 2014./2015., koji se nalazi na mrežnim stranicama Fakulteta.

Za sva dodatna pitanja, javite se u Tajništvo!