Obavijest o upisima u 1. godinu studija u jesenskom upisnom roku akademske godine 2018./2019.

Obavijest o upisima u 1. godinu studija u jesenskom upisnom roku.

JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju:

  1. kolovoza do 5. rujna 2018.

(od 9 do 15 sati,  Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju:

  1. rujna 2018. u 9 sati

(u zgradi Teologije,  Omladinska 14, Rijeka)

Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

Za Filozofsko-teološki studij, prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan  na dnu stranice).

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti:

  1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 6000 – jesenski rok
  2. krsni list ili potvrdu o krštenju
  3. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tajništvo,

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

prijavnica-za-razredbeni-i-motivacijski-2018 2019 (1)

Literatura-za-razredbeni-postupak 2018 2019 (1)