Obavijest o razredbenom postupku na Teologiji u Rijeci

Obavijest o razredbenom postupku na Teologiji u rijeci, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. godini 2018./2019.

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju:

20. – 27. lipnja 2018.
(od 9 do 15 sati u Tajništvu, Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju:

2. srpnja 2018. u 9 sati
(u zgradi Teologije, Omladinska 14, Rijeka)

Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s  literaturom za polaganje razredbenog ispita.

  1. Za Filozofsko-teološki studij,  prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1.
  2. Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti:
  3. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 300617 – ljetni rok
  4. krsni list ili potvrdu o krštenju
  5. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

 Teologija u Rijeci, Tajništvo, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

prijavnica-za-razredbeni-i-motivacijski-2018 2019

Literatura-za-razredbeni-postupak 2018 2019