„Novi list“ o Danu Teologije u Rijeci

Ovogodišnji Dan Teologije u Rijeci održan je 08. prosinca 2017. i bio je obilježen dvjema obljetnicama. Riječ je o 70 godina od otvaranja Bogoslovnog sjemeništa i 390 godina od dolaska isusovaca u Rijeku.

Dnevna novina „Novi list“ objavila je na svojim stranicama izvještaj, kojega možete pročitati klikom na donji link.

Novi list