Naša izdanja

Autor: Šimunović, Milan

Identifikatori: ISBN broj: 978-953-11-0234-1 UDK: 25

Naslov: Pastoral za novo lice Crkve

Impresum: Zagreb: Kršćanska Sadašnjost, Biblioteka: Teološki radovi,

Materijalni opis: I. izdanje, Zagreb, 2006. – Format, br.str: 17 x 24 cm; 533 str. Uvez: Tvrdi

Pastoral za novo lice Crkve. Teološka promišljanja o župnoj zajednici

Iz pera predstojnika katedre pastoralne teologije te religiozne pedagogike i katehetike na Teologiji u Rijeci stiže ovo znanstveno djelo koje daje doprinos teološkom promišljanju o suvremenom pastoralu. Suvremene prilike obilježene su pluralizmom svjetonazora i religijskih uvjerenja čija se vrijednost u duhu postmoderne nastoji međusobno izjednačiti. U takvim prilikama izuzetno je teško pastoralno djelovati na pojedinca. Autor pridaje pažnju toj, ali i mnogim drugim teškoćama s kojima se današnji pastoral mora suočiti. Tom pothvatu knjiga daje doprinos u vidu operativnih smjernica za razne pastoralne situacije. U njihovoj provedbi središnje mjesto zadobija župna zajednica i njezin glavni, ali i ne i jedini čimbenik, svećenik.


Autor: Hoško, Emanuel

Identifikatori: ISBN broj: 978-953-11-0254-6 : UDK broj: 271.3 Hoško F. E. (062) 282 (497.5) (091) (082) 930.85 (497.5) (082)

Naslov: TKIVO KULTURE

Impresum: Zagreb: Kršćanska Sadašnjost, Biblioteka: Teološki radovi : Suizdanje: Teologije u Rijeci i Kršćanske sadašnjosti d.o.o.

Materijalni opis: Zagreb, 2006. Format, br.str: 24,5 x 17,5 cm, 472 str. Uvez: tvrdi

s. Nela Veronika Gašpar (ur.) – Zbornik Franje Emanuela Hoška – Tkivo kulture, U prigodi 65. obljetnice života

Franjo Emanuel Hoško, svećenik i franjevac Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda, dugogodišnji je profesor na ustanovama KBF-a u Zagrebu, na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci, Povijesnom institutu, Katehetskom institutu te Institutu za teološku kulturu laika. Hoško se poglavito bavio istraživanjem franjevačkih visokih škola u Hrvatskoj i Mađarskoj te jozefinizmom u Crkvi među Hrvatima. Također je objavio mnoštvo publicističkih spisa. Preko 20 priloga zbornika, koji je izraz odanosti i poštovanja njegovih kolega s Teologije u Rijeci, potpisuju autori iz cijele Hrvatske, pa i inozemstva, a uglavnom nastoje biti na tragu Hoškovih povjesničarskih interesa. Među njima svakako treba istaknuti i Hoškovu bibliografiju.


JurcevicAutor: Jurčevčić, Marijan

Identifikatori: ISBN

Naslov: Čovjek – biće budućnosti

Impresum: Rijeka : Tragovi, Dominikanska naklada Istina, 2005.

Materijalni opis:

UDK:


 

 

 


SpeharIdentifikatori: ISBN 953-6258-10-2 (Glas Koncila)

Autor: Špehar, Milan

Naslov: U potrazi za duhovnim iskustvom : pitanje iskustva u religijama i čovjekovoj religioznosti

Impresum: Rijeka : Teologija; Zagreb : Glas Koncila, 2004. (Lukavec : Offset Markulin)

Materijalni opis: 197 str.; 20 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Teologije u Rijeci; knj. 6

Napomene: Rječnik nekih pojmova: str. 187-193. – Bilješka o autoru: str. 197.

Predmetnice: Duhovnost – Studija
Duhovni život — Kršćanstvo

UDK: 234.2


Autor: Bogović, Mile

Identifikatori: ISBN

Naslov: PROŠLOST OBVEZUJE

Impresum: …………………………………….

Materijalni opis: Zbornik biskupa Mile Bogovića

UDK: …………………………………….

 

 


Grbac1Autor: Grbac, Josip

Identifikatori: ISBN

Naslov: Kršćanska etika u ozračju svakodnevice

Impresum: Pazin : “Josip Turčinović”; Rijeka : Teologija u Rijeci, 2004.

Materijalni opis:

UDK:

 

 


zbornik-sporcicIdentifikatori: ISBN 953-6420-06-6

Autor: Interdisciplinarni međunarodni simpozij “Stari zavjet vrelo vjere i kulture” (1; 2003; Rijeka)

Naslov: Stari zavjet vrelo vjere i kulture : zbornik radova interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003. / uredio Ivan Šporčić

Impresum: Rijeka : Teologija u Rijeci; Zagreb : Biblijski institut, 2004

Materijalni opis: 702 str. : ilustr.; 25 cm

Napomene: Bibliografske bilješke uz tekst. -Summaries.

UDK: 222/224.01/.08(063)

 

 


ZbornikAutor: Znanstveni simpozij Kršćanska i/ili univerzalna etika (2002; Rijeka)

Naslov: Kršćanska i/ili univerzalna etika : zbornik radova znanstvenog simpozija /priredio Josip Grbac

Impresum: Pazin : “Josip Turčinović”; Rijeka : Teologija u Rijeci, 2003. (Pazin : “JosipTurčinović”)

Materijalni opis: 167 str.; 23 cm

Napomene: Prema predgovoru, znanstveni simpozij je održan u Rijeci, 6. i 7. prosinca 2002. god. – Bilješka o autorima: str. 165-166. – Zastupljeni autori: Jasna Ulaga Valić, MarijanJurčević, Janez Juhant, Josip Grbac, TomislavJozić, Ivan Koprek. – Bibliografske bilješke uz tekst. – Summaries.

Ostali autori: Grbac, Josip; Jurčević, Marijan, redovnik; Juhant, Janez; Jozić, Tomislav, teolog;Matulić, Tonči; Koprek, Ivan, svećenik; UlagaValić, Jasna

Predmetnice: Kršćanska etika — Zbornik

UDK: 241(063)


ticacIdentifikatori: ISBN 953-6420-03-1

Autor: Tićac, Iris

Naslov: Uvod u etičku misao Dietricha vonHildebranda

Impresum: Rijeka : Teologija, 2001. (Rijeka : Tiskara Šuljić)

Materijalni opis: 285 str.; 20 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Teologije u Rijeci; knj. 5

Napomene: Nakl. 500 primj. – Kratice: str. 11. – Bilješke uz svako poglavlje. – Bibliografija: str. 281-285 i uz tekst. – Zusammenfassung.

Predmetnice: Hildebrand, Dietrich von – Etika
Etika — Aksiološki problemi
Aksiologija — Moralne vrijednosti
Fenomenologija — Teorija vrijednosti

UDK: 1 Hildebrand, D. von * 17.022.1:165.62

 


radicIdentifikatori: ISBN 953-6420-02-3

Autor: Radić, Nikola

Naslov: Stalna poput nebesa : ogledi o Bogu i čovjeku

Impresum: Rijeka : Teološki fakultet, 1999. (Marinići : Tiskara Šuljić)

Materijalni opis: 291 str.; 20 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Teologije u Rijeci; knj. 4

Napomene: Nakl. 1000 primj. – Str. 281-284: Pogovor / Marijan Jurčević.

Ostali autori: Jurčević, Marijan, redovnik

UDK: 242

 


 

Bogovic2Identifikatori: ISBN 953-151-284-1

Naslov: Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije : spomenica / uredio Mile Bogović

Impresum: Zagreb : Kršćanska sadašnjost; Rijeka : Teologija u Rijeci, 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost)

Materijalni opis: XVI, 559 str. : ilustr., zemljop. crteži; 24 cm

Nakladnička cjelina: Analecta Croaticachristiana; sv. 31

Napomene: Nakl. 500 primj. – Str. V-VI: Predgovor / M. Bogović. – Zastupljeni autori: Mile Bogović, Franjo Velčić, Ivan Grah, Franjo Emanuel Hoško, Ivan Devčić, Josip Šajina, JosipGrbac. – Bibliografske bilješke uz tekst. – Imensko kazalo; Kazalo zemljopisnih naziva i nekih pripadnih crkveno-odgojnih, kulturnih i drugih ustanova. – Zusammenfassungen:Hochschulwesen auf dem Gebeit derkirchenprovinz Rijeka-Senj / preveli Ivan Nekić, Josip Koren; Sommari: L’educazione superioresul territorio della provincia ecclesiastica diRijeka-Senj / preveli Ivan Nekić, Ivan Grah.

Ostali autori: Bogović, Mile; Nekić, Ivan; Grah, Ivan; Koren, Josip; Velčić, Franjo; Hoško, Franjo Emanuel; Devčić, Ivan, teolog; Šajina, Josip; Grbac, Josip

Predmetnice: Riječko-senjska nadbiskupija — Visoko školstvo
Visoko školstvo — Riječko-senjska nadbiskupija

UDK: 378.62(497.5-37 Rijeka)(067.5)


 

grbacIdentifikatori: ISBN 953-6420-01-5

Autor: Grbac, Josip

Naslov: Graditelji Kraljevstva : teologija rada II. vat
ikanskog sabora

Impresum: Rijeka : Teologija u Rijeci, 1996. ([Pazin] : “Josip Turčinović”)

Materijalni opis: 221 str.; 20 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Teologije u Rijeci; knj. 3

Napomene: Nakl. 500 primj. – Predgovor: str. 5-7. – Bibliografske bilješke uz tekst.

Predmetnice: Socijalni nauk Crkve — Pastoralni rad

UDK: 261.6 * 25


 

devcicIdentifikatori: ISBN 953-6420-00-7

Autor: Devčić, Ivan

Naslov: Obzori nade : tragom kršćanskog humanizma

Impresum: Rijeka : Katolička bogoslovija, 1995. (Rijeka : Tipograf)

Materijalni opis: 299 str.; 20 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Katoličke bogoslovije u Rijeci; knj. 2

Napomene: Nakl. 1000 primj. – Str. 297-299: Pogovor / Anton Šuljić.

Ostali autori: Šuljić, Anton

Predmetnice: Spasenje — Eshatološko tumačenje

UDK: 234


 

Autor: Tamarut, Anton

Naslov: Bild Gottes als locus theologicus derGnadenlehre : die Gnade als Nahe Gottes inden Werken von Ivan Golub

tamarutImpresum: Rijeka : Katolička bogoslovija, 1994. (Rijeka : Tipograf)

Materijalni opis: 223 str.; 24 cm

Nakladnička cjelina: Radovi Katoličke bogoslovije u Rijeci; knj. 1

Napomene: Nakl. 300 primj. – Sažetak: str. 209-215. – Bibliografija: str. 185-207 i uz tekst. – Imensko kazalo. – Sažetak: str. 209-215.

Predmetnice: Golub, Ivan — Književno djelo
Božje milosrđe — Razmatranja

UDK: 231.13