Najava za “Teološko-pastoralni tjedan za svećenike Riječke metropolije” – rujan 2006.

Prijedlog

Na temelju rasprave na sjednici Vijeća Teologije (15. ožujka 2006.), na kojoj je ovoga puta bio prisutan i ostali nastavničko-suradnički zbor, iznesen je prijedlog predstojnika Teologije da se, uzevši u obzir dosadašnja iskustva, pristupi značajnijoj izmjeni koncepcije Teološko-pastoralnog tjedna. Pročitan je i dopis nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića koji, u ime biskupa Metropolije, praktički prihvaća dostavljeni prijedlog, ali uz jedan važan dodatak, to jest da TPT bude samo jedan dan i to samo za svećenike, kako bi se upravo njih više zahvatilo. Sudionici sjednici bili su podijeljenih mišljenja, pogotovo što se tiče uskraćivanja mogućnosti za sudjelovanje laika. Ipak je na kraju većinom glasova prihvaćen izneseni prijedlog nove koncepcije tjedna i to samo za svećenike.