Nadoknada predavanja – mr.sc. Andrejka Srdoč

Obavijest za Četvrtu i Petu godinu.
U petak, 16. listopada 2018. studenti Četvrte godine imat će nastavu prema rasporedu, plus peti i
šesti sat nadoknadu iz predmeta: Crkvena glazbena kultura.

Studenti Pete godine imati će predavanja iz Svećeničke pjevačke službe treći i četvrti sat uz
nadoknadu u 14.30.

PROBE ZBORA:

U petak 16. listopada od 13.30 do 14.30.

Mr.sc. Andrejka Srdoč