mr. sc. Tomislav ZEČEVIĆ

Uz službu predavača na riječkoj Teologiji i doktoranta iz biblijske teologije na rimskom Papinskom sveučilištu Gregoriana, vlč. mr. Tomislav Zečević djeluje i kao pastoralni pomoćnik na župi sv. Ivana Krstitelja u Zlobinu.

Na katedrama Svetog pisma Starog i Novog saveza, predaje kolegije: Opći uvod u Sveto pismo, Uvod i egzegeza SZ I (Petoknjižje i prednji proroci), Uvod i egzegeza SZ II (Veliki i mali proroci),Uvod i egzegeza SZ III (Kasni i mudrosni spisi), Biblijska teologija NZ, Uvod i egzegeza NZ III. Pavlove i ostale poslanice, te izborni kolegij Biblijska arheologija.