Mr. sc. IVAN STOŠIĆ

Ivan Stošić, rođen 4. studenog 1951. godine u Ogulinu (Prapuće 108), sin Josipa i Anke rođ. Kučinić. Nakon osnovne škole u rodnome gradu, Srednju školu za spremanje svećenika pohađa u Pazinu gdje je 1971. godine maturirao. Nakon pazinske gimnazije šalje ga riječko-senjski nadbiskup Josip Pavlišić u Rim na studij teologije. U jesen 1971. godine dolazi u Rim, u kolegij Germanicum et Hungaricum.

Na papinskom se sveučilištu Gregoriani upisuje na Filozofski fakultet. Nakon filozofskog studija vraća se doma na odsluženje vojne obveze. JNA šalje ga u Peć pa potom u Prištinu gdje mu se ne priznaje status studenta te zbog duljine vojnoga roka gubi tako dvije akademske godine. Nakon odsluženja vojne obveze na Kosovu, vraća se u Rim i na Gregoriani se upisuje na Teološki fakultet gdje 1978. postiže bakalaureat iz teologije. Na istome fakultetu upisuje postdiplomski studij sa specijalizacijom u dogmatskoj teologiji i 1980. godine postiže akademski stupanj magisterija iz dogmatske teologije a naslov radnje glasi – Der Mensch als Frage. Einige Merkmale der natürlichen Theologie bei Rudolf Bultmann. Za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije zaređen je u riječkoj katedrali 28. Lipnja 1980. Na Gregoriani mu je 8. ožujka 1985. godine definitivno prihvaćena i odobrena tema doktorske disertacije Glaube und Leben. Glaube als einende Kraft des Lebens im Glaubensverstädnis Paul Tillichs (mentor prof. Felix Pastor). Godine 1986. u ljeto, vraća se doma i biva imenovan župnikom dviju župa, sv. Lucije i sv. Barbare u Kostreni te predavačem na Višoj bogoslovnoj školi u Rijeci.

Bio je predstojnik Instituta za teološku kulturu laika pri VBŠ u Rijeci. Trenutno uz župničku službu u Kostreni, na Riječkoj teologiji predaje predmete Fundamentalno-teološka ekleziologija, Kršćanska objava, Sakramentologija I i II.

 

Službe: Viši predavač i član vijeća Teologije, župnik u Kostreni
E-mail: ivan.stosic@ri.t-com.hr
Adresa: 51221 KOSTRENA 31
Broj telefona: (051) 289-218
Broj faksa: Podatak nije dostupan