Mr. sc. EMIL SVAŽIĆ

svazicMr. sc. Emil Svažić je rođen u Rijeci, 27. rujna 1957., od oca Leona i majke Božice r. Jurković, dok je porijeklom iz Brod Moravica u Gorskom Kotaru. Osnovnu je školu završio u Gerovu (Gorski Kotar). Od god.1972. do 1976., kao sjemeništarac Riječko-senjske nadbiskupije, pohađa vanjsku realnu gimnaziju u Pazinu i završava je oslobođen polaganja mature. Nakon toga upisuje se na Visoku bogoslovsku školu u Rijeci. Nakon prve godine studija odlazi na odsluženje vojnog roka. Po povratku, uspješno nastavlja svoj studij sve do diplome 1984. Ispunivši sve kanonske uvjete, zaređen je za đakona Riječko-senjske nadbiskupije 12. prosinca 1982., a za prezbitera na blagdan sv. Vida, 15. lipnja 1983. Mladu misu slavi u Gerovu, 3. srpnja 1983.

Prvu pastoralnu službu dobiva ljeti 1983. kada je dekretom dijecezanskog nadbiskupa mons. Josipa Pavlišića imenovan župnim vikarom u župi Sv. Mateja ap. u Viškovu. Nakon godine dana stjecanja dragocjenih pastoralnih iskustava pod vodstvom župnika dr. Milana Šimunovića, dobiva premještaj u gradsku župu Sv. Terezije od Djeteta Isusa na Vežici u Rijeci. Tu, u zajedništvu sa župnikom mons. Dinkom Popovićem, vrši službu župnog vikara kroz punih sedam godina. Ljeti 1991. dijecezanski nadbiskup mons. dr. Anton Tamarut šalje ga u Rim na postdiplomski studij kanonskoga prava. Smješten u Hrvatskom papinskom zavodu Sv. Jeronima, nakon dvije godine studija na Papinskom sveučilištu Gregoriana postiže gradus licencijata iz kanonskog prava s radnjom “La differenza tra la maturita’ psichica e la maturita’ canonica nel consenso matrimoniale” (“Razlika između psihičke i kanonske zrelosti u ženidbenoj privoli”).


Nakon povratka u Domovinu 1993. imenovan je osobnim tajnikom nadbiskupa Tamaruta, bilježnikom u Nadbiskupskoj kuriji, te predavačem kanonskog prava i pravnim referentom na tada Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Godinu dana kasnije dobiva još i službu sudskog vikara na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci, koja mu je u nekoliko navrata produživana sve do danas. Od 1. travnja 1995. u radnom je odnosu na neodređeno vrijeme s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Teologiji u Rijeci – područnom studiju KBF-a i to najprije s nepunim radnim vremenom, a od 5. ožujka 1996. pa sve do danas s punim radnim vremenom (od 2000. god. u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača, a od 2010. god. višeg predavača).

U lipnju 2000. godine razriješen je službe osobnog nadbiskupova tajnika i kurijalnog bilježnika, te imenovan župnikom župe Uznesenja BDM u Rijeci. No, već 2. travnja 2001. novi riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić postavlja ga na službu generalnog vikara, a tijekom ljeta razrješuje župničke službe. Službu generalnog vikara Riječke nadbiskupije vrši sve do danas. Godine 2005. imenovan je i kanonikom Metropolitanskog kaptola u Rijeci.