KRŠĆANSTVO U KULTURI – MEĐUSOBNI UTJECAJI

U petak, 13. listopada 2017. na našoj Ustanovi održat će se Znanstveni skup povodom 70. obljetnice otvaranja Sjemeništa i Visoke bogoslovske škole u Rijeci (1947. – 2017.).

Dolazak Družbe Isusove u Rijeku 1627. označio je početak djelovanja gimnazije, potom i visoke škole za šire područje zapadne Hrvatske. Sve do njihova ukinuća 1773., uz današnju katedralu sv. Vida u Rijeci, isusovci šire kulturu i znanost. U tim ustanovama riječke gimnazije i Sveučilište vide svoje početke. Nakon što je Sjemenište u Senju prestalo s radom, a grad Rijeka vraćen unutar hrvatskih granica, u listopadu 1947. započinje s radom Visoka bogoslovska škola i međubiskupijsko sjemenište za prostor današnje Riječke metropolije.
S izuzetkom razdoblja od 1955.-1966., kada je nasilno zatvoreno, Sjemenište i Teologija u Rijeci formirali su svećenstvo za čitavo područje zapadne Hrvatske.


Visoke obljetnice 70 godina od otvaranja Sjemeništa i 390 godina od dolaska isusovaca prilika su za promišljanje o tome u kojoj su se mjeri kršćanstvo i kultura
međusobno prožimali na prostoru zapadne Hrvatske. Aktivnosti vezane uz Rijeku kao europsku prijestolnicu kulture poticaj su da se ukaže kako kultura na području Riječke metropolije crpi veliko bogatstvo iz plodotvornog susreta Boga i čovjeka u prošlosti do danas. Isto tako kultura je izvršila utjecaj i na vjerski život kršćanina ovih prostora. Simpozij želi ukazati na mnogostruke izraze toga međusobnog utjecaja kršćanske vjere i kulture.

Simpozij se održava na Teologiji u Rijeci u dvorani br. 210, Omladinska 14, Rijeka. Organizator: Povjerenstvo za simpozije Teologije u Rijeci

 

Program

9.00 – Otvaranje skupa

9.20
Doc. dr. sc. Marko MEDVED
Teologija u Rijeci – KBF Zagreb

Visoko školstvo i Crkva u Rijeci: od dolaska isusovaca 1627. do otvaranja Visoke bogoslovske škole 1947.

9.40
Valentin MIKLOBUŠEC (SI)
Hrvatska pokrajina Družbe Isusove

Isusovci u Rijeci 1627. – 1773.: školsko, pastoralno i kulturno djelovanje

10.00
Dr. sc. Sanja HOLJEVAC
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za društvene i povijesne znanosti u Rijeci

Nabožni tisak na hrvatskome jeziku riječke tiskare Karletzky (18. – 19. st.)

10.20
Dr. sc. Valerija MACAN LUKOVEČKI
Hrvatski studiji – Sveučilište u Zagrebu

Julije Klović – umjetnik iz Vinodola u europskom humanizmu

10.40 -11.20 – Rasprava i odmor

11.20
Izv. prof. dr. sc. Sanja ZUBČIĆ
Filozofski fakultet u Rijeci

Glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci

11.40
Izv. prof. dr. sc. Marijan BRADANOVIĆ
Filozofski fakultet u Rijeci

Crkvena arhitektura na području današnje Riječke metropolije – kršćanski biljeg u kulturnom krajoliku sjevernog Jadrana

12.00
Prof. dr. sc. Marina VICELJA MATIJAŠIĆ
Filozofski fakultet u Rijeci

Nova formula patosa i paradigma spasenja – čudotvorno raspelo u katedrali sv. Vida u Rijeci

12.20
Mr. sc. Ivan MILOVČIĆ
Teologija u Rijeci – KBF Zagreb

Staroslavenska liturgija na otoku Krku danas

12.40
In memoriam prof. dr. sc. Marijanu Jurčeviću (1939. – 2017.)

13.00 – 13.20 – Završna rasprava