Kontakti

TEOlogo_mTEOLOGIJA U RIJECI
Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

HR-51000 Rijeka, Omladinska 14
tel: 051/515-561
tajnistvo.rijeka@kbf.unizg.hr
web: www.ri-kbf.org

PREDSTOJNICA
Prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar
tel: 051/515-561
mob: 095 378 7356
privatni mob: 098 936 9629;
E-mail adresa: veronika.gaspar@kbf.unizg.hr
nelaveronikag@gmail.com

TAJNIŠTVO
Ružica Baljak, dipl. teol., Tajnica Područnog studija
tel: 051/515-561
E-mail adresa: tajnistvo.rijeka@kbf.unizg.hr
ruzica.baljak@kbf.unizg.hr
Radno vrijeme za studente: 10:00 do 12:00

KNJIŽNICA
Branko Benčić, ing., Voditelj knjižnice
tel: 051/ 345 056
Radno vrijeme za korisnike: radnim danom od 8:30 do 14:00