Knjižnica

knjižnica

  • adresa: Omladinska 14, 51000 RIJEKA
  • telefon: (051) 345-056
  • e-mail: zkliman8@gmail.com
  • radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 8,30 do 14 sati.

Knjižnica je u sastavu Teologije u Rijeci, područnog studija KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Sadrži knjige, periodiku i arhivsku građu.

Središnji dio knjižnice nalazi se u prizemnom dijelu zasebne  zgrade, u otvorenom je pristupu i sadrži oko 16.000 svezaka knjiga

spremištima (suterenu i podrumskom dijelu s dodatnih 260 m2) nalazi se oko 50.000 svezaka knjižne građe.

Tekuća periodika sadrži više od 135 časopisa i smještena je u gornjem dijelu središnje knjižnice u dvije prostorije. Osim toga u njima dijelom postoji i starija periodika koja obuhvaća preko 300 naslova; pretežno je crkvena.

Knjižnica je namijenjena za potrebe studenata Teologije, kao i korisnika raznih ostalih studijskih i izvan studijskih područja. Ukratko, svima onima kojima je građa zanimljiva. Učlanjenje je besplatno. Posudba : do 3 knjige na 30 dana.

Uz središnji dio knjižnice na raspolaganju je čitaonica sa 24 radna mjesta.U njoj su na raspolaganju 4 računala spojena putem lokalne mreže, s mogućnošću pristupa na Internet .

U središnjem dijelu knjižnice postoji lokalno računalo za samostalno pretraživanja knjiga od strane korisnika. Abecedni katalog je naslovni i autorski, a stručni po smještaju (signaturi) i UDK.

Unutar središnjeg dijela knjižnice nalazi se referentna i bibliografska zbirka (knjiga i stručne periodike).

Za ispomoć korisnicima na raspolaganju je referentno-informacijska služba, a za tematske i zahtjevnije upite valja popuniti obrazac ( TE- upit ).

Korisnicima je na raspolaganju skriptarnica i fotokopirnica sa 2 fotokopirna uređaja. Isto tako, u knjižnici je pridodan fotokopirni uređaj za samostalno kopiranje sa strane korisnika (samoposluživanje).