Izv. prof. dr. sc. MIRKO ŠTIFANIĆ

stifanicRođen 10. lipnja 1948. godine blizu Poreča (Fabci). U Ljubljani diplomirao na Fakultetu za sociologiju, političke znanosti i novinarstvo (FSPN). Na istom Fakultetu 1985. godine, pod mentorstvom Prof. dr. sc. Stane Južniča završio poslijediplomski studij iz Sociologije i stekao naziv magistar sociologije. Doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu iz Sociologije politike.

Kao istraživač sudjelovao u Istraživačkom projektu ZIP 1. 301 (Studenti i društvena samozaštita). Nakon osamostaljenja RH voditelj je i glavni istraživač Projekta “Hrvatski etnicitet i obrasci kulturnog ponašanja u istarsko-primorskom području” – P 5-12-177. Na tu temu organizira i održava međunarodni znanstveni skup u Pazinu (1985.). 
Suradnik je u znanstvenom projektu “Modernizacijski procesi i oblici kulturne identifikacije u Istri”. Suradnik je na znanstvenom projektu 2-11-058 (Antropološki uvjeti efikasnosti rada u građevinarstvu), te na znanstvenom projektu “Eliminating stress caused by Accidents in Construction”. 
Sudjeluje s referatima na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Pula, Venezia, Bologna, Assisi, Trento, Gorizia, Trst, Osijek, Opatija, Mexico City, i dr.).
Boravio u dva navrata na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu: 
1. godine 1992. tri mjeseca na sveučilištu Alpe-Adria u Italiji
2. godine 1995. mjesec dana na Sveučilištima u Bologni, Udinama i Trentu. S tim, kao i s drugim institucijama (iz Njemačke i Velike Britanije, te SAD-a) je u stalnoj suradnji.
Kao gostujući nastavnik držao predavanja na najvećem sveučilištu za sociologiju u Italiji – Trento, te na Sveučilištima u Udinama, Bologni, Firenze, u Međunarodnom institutu za sociologiju u Gorizi i na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
U suradnji s Institute of International Sociology u rujnu 1992. godine organizira međunarodni znanstveni skup na temu “Etnicitet, granice, Europa”. Skup je održan u dvije države: dva dana na Brijunima i jedan dan u Italiji, (Gorizia). U znanstvenom časopisu ovog Instituta s međunarodnom recenzijom objavljuje članak “Iugoslavia tra unificazione e desintegrazione” 
Na Katedri za društvene znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izvanredni je profesor za predmet Medicinska sociologija, te za izborne predmete Pacijent jučer, danas, sutra i Dobar liječnik. Sudjeluje u utemeljenju Medicinske sociologije od samih početaka. 
Za studij Stomatologije na talijanskom jeziku, za strane državljane, uvodi dva nova predmeta: a) Sociologia medica (Medicinska sociologija) i b) Etica medica (Medicinska etika).
U nastavu je uveo tri nova izborna predmeta: 
a) Medicinsko pravo – društvenohumanistički aspekti, 
b) Pacijent, jučer, danas, sutra, te 
c) Medicinska profesija.
U publicističkoj djelatnosti objavljuje na hrvatskom, slovenskom i talijanskom jeziku, te je član socioloških udruženja ovih zemalja. 
U “Društvenim istraživanjima” objavljuje izvorne znanstvene radove “Alkoholizam i društvene znanosti” (1995.); “Sociološki pristupi zdravlju i bolesti” (1998.); “Sociološki aspekti zdravlja i bolesti” (2000.), a stručni rad “Društveno-prostorska identifikacija, regija i regionalizam” u Reviji za sociologiju (1996.).
Deset godina sudjeluje na međunarodnom znanstvenom skupu “Društvo i tehnologija”, kojeg organizira Prof. dr. sc. J. Plenković, Sveučilište u Rijeci, uz potporu Ministarstva znanosti i dr.
Tiskao je više skripata i udžbenika na hrvatskom i talijanskom jeziku iz područja Medicinske sociologije i Medicinske etike.
Član je Međunarodnog udruženja za tanatologiju i suicidologiju (IATS) sa sjedištem u Mexico City, u koje je učlanio Republiku Hrvatsku.
Objavio je sljedeće knjige:
– “Ljudska prava u medicini – društvenohumanistički aspekti” (1995.)
– “Zdravlje i bolest u društvenim znanostima. Kuda ide zdravlje tranzicijskog društva?” (1996.)
– “Prava pacijenata. Ili: tko će živjeti, a tko umrijeti”, u koautorstvu s Doc. dr. sc. Renatom Dobi-Babić s Medicinskog fakulteta u Rijeci
– “Medicinska sociologija” (2001.)
– “Sociologija turizma”, 143 stranice, Adamić, Rijeka, 2002. godine
– «Ima li nade za kute i pidžame» (2003.)
Bio je član radne skupine koja je izradila prvi hrvatski zakon o pravima pacijenata.
U riječkom Novom listu i listu Pacijent danas (list udruge za prava pacijenata iz Rijeke) povremeno objavljuje radove zanimljive za pacijente/bolesnike, te za popularizaciju struke.
Napisao je veći broj recenzija različitih radova koji su objavljeni od različitih izdavača.


Radovi:

1. “Sociološki aspekti zdravlja i bolesti”, izvorni znanstveni rad, Društvena istraživanja br. 1-2 (51-52), str. 191-211, 2001. godine
2. “Sociološki aspekti razvoja tehnologije u medicni”, Pregledni rad, Informatologia 33, 2000, 3-4, 135-265, Zagreb
3. “Nastanak i razvoj sociologije turizma”, Pregledni rad, Društvena istraživanja, br. 6 (62), str.859-877, 2002. godine
4. “Tehnologizacija i reforma u raljama restrikcija”, izlaganje sa znastvenog skupa, Informatologia Sep.Spec. 9, 2001, 1-187, Zagreb
5. “Tehnologija i etika”, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu, u: Plenković, J. (pripremio), Tehnologija i društvo, 2003.g


Knjige:

1. Uvod u medicinsku sociologiju (Introduzzione alla Sociologia medica), Medicinski fakultet Rijeka, 1994.
2. Uvod u Medicinsku etiku (Introduzzione alla Etica medica), Medicinski fakultet Rijeka, 1994. 
3. Ljudska prava u medicini – društveno-humanistički aspekti, Medicnski fakultet Rijeka, 1995.
4. Zdravlje i bolest u društvenim znanostima, «Josip Turčinović, d.o.o», Pazin, 1996.
5. “Prava pacijenata. Ili: tko će živjeti a tko umrijeti?”, (koautor je Renata Dobi-Babić), 191 stranica, Adamić, Rijeka, 2000.godine
6. “Medicinska sociologija”, 129. stranica, Adamić, Rijeka, 2001.godine
7. “Sociologija turizma”, 143 stranice, Adamić, Rijeka, 2002. godine
8. “Ima li nade za kute i pidžame”, Adamić, Rijeka, 2003.

 

Službe: Izvanredni profesor
E-mail: mirkostif@yahoo.com
Adresa: Vjenceslava Novaka 14
Broj telefona: 051/511-796
Posao: Medicinski fakultet, 51000 Rijeka, Braće Branchetta 20, tel. (051) 651-203