Filozofsko – teološki studij

Filozofsko-teološki studij sveučilišni je integrirani studij koji traje pet godina (0+5). Studentima omogućuje uvođenje u znanstvena istraživanja na različitim područjima teologije, humanističkih i društvenih znanosti. Studenti stječu kompetencije za crkvene službe đakonata i prezbitera. Mogu djelovati također kao vjeroučitelji u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao katehete i pastoralni referenti u župnim zajednicama. Osposobljeni su za volontiranje, za rad u području karitativno-socijalne skrbi, za djelovanje u savjetovalištima, medijima i izdavaštvu. Naziv koji stječe nakon završetka studija:magistar teologije.

(Više…)