Evangelii gaudium: RADOSNO ŽIVJETI I NAVIJEŠTATI EVANĐELJE

Teološko-pastoralni seminar za svećenike 2014.

TPS 2014. PROGRAM

Ovogodišnji Teološko-pastoralni tjedan u organizaciji Teologije u Rijeci, preimenovan odlukom naših biskupa u Teološko-pastoralni seminar (TPS), vezan je uz posjet prefekta Kongregacije za kler kardinala Beniamina Stelle Rijeci i inspiriran apostolskom pobudnicom „Evangelii guadium“. „Radost evanđelja“ nisu samo početne riječi papine pobudnice nego predstavljaju i njezin cilj. Papa u br. 1 poziva na novu etapu evangelizacije koja treba biti označena upravo ovom radošću. Cilj je TPS-a promišljati o tome kakav treba biti navještaj evanđelja da bi zaista bio radostan i kao takav onda i autentičan i učinkovit.
Nakon uvodnog predavanja o glavnim teološko-pastoralnim naglascima apostolske pobudnice „Evangelii guadium“ kardinal Beniamino Stella progovorit će o svećeničkom zajedništvu kao nezaobilaznom čimbeniku za radosno svećeničko življenje i naviještanje evanđelja. Nakon kardinalova izlaganja očekuje se bogata i plodna rasprava.
U popodnevnome dijelu bavit ćemo se najprije antropološko-komunikacijskim pitanjima: Kako današnji čovjek shvaća sreću i gdje ju traži? Na kakve sve barijere nailazi kod današnjeg čovjeka navještaj Radosne vijesti i kako ih prevladati? Papa Franjo očito je osvojio simpatije svijeta jednostavnošću svojih gesta i riječi kojima posreduje evanđeosku istinu o Božjoj ljubavi za svakoga čovjeka. Na koji je način on kao takav izazov za traženje novih oblika komunikacije evanđeoske poruke? Koje bismo zakonitosti komuniciranja trebali poznavati i poštivati kako bi Radosna vijest zaista ostala radosnom? Temi će se zatim pristupiti iz perspektive morala i duhovnosti. Navještaj evanđelja kao odgovor od čovjeka nužno traži vjeru i obraćenje (Mk 1, 15). Može li evanđelje biti Radosna vijest, premda od čovjeka traži življenje i zauzimanje za vrijednosti koje su danas nepopularne? Za uspješno naviještanje evanđelja od odlučujuće je važnosti kakav je navjestitelj. Jesmo li mi svećenici zaista radosni? Što je temelj naše radosti? Koji su razlozi zbog kojih je ta radost katkad odsutna?

Nadamo se da ćemo barem na neka od ovih pitanja, uz pomoć naših izlagača, pronaći prave odgovore.

Evangelii gaudium:
RADOSNO ŽIVJETI I NAVIJEŠTATI EVANĐELJE
  • Ponedjeljak, 27. rujna 2014.

9:00   Otvaranje i pozdravi

9:15    doc. dr. sc. Nikola Vranješ

Glavni teološko-pastoralni naglasci apostolske pobudnice “Evangelii gaudium”

9.45  Kardinal Beniamino Stella, prefekt Kongregacije za kler

Važnost svećeničkog zajedništva za svećenički život i službu

 

10:15   Rasprava

11:30   Svečana sveta misa

13:00   Ručak

 

14:30   dr. sc. Richard Pavlić

Današnji čovjek u potrazi za srećom i radost evanđelja

 

14:50   prof. dr. sc. Jerko Valković

Papa Franjo i novi oblici komunikacije u naviještanju radosti evanđelja

 

15:10   Rasprava

15:30    Pauza

 

16:00   Prof. dr. sc. Ivan Koprek
Vrijednosti kao znakovi vremena – nezaobilazni putovi evangelizacije

16,20 Prof. dr. sc. Mladen Parlov
Radosti i žalosti navjestitelja Radosne vijesti

16:40   Završna rasprava