Doc. dr. sc. Mirjana PINEZIĆ

Mirjana_PinezicMirjana Pinezić je rođena u Rijeci 02. svibnja 1973. od oca Ivana i majke Nade, rođ. Prendivoj. Osnovnu i srednju ugostiteljsko-turističku školu završila je u Krku, u lipnju 1992. Nakon završene srednje škole, kratko je radila kao ugostiteljsko-turistički radnik. 
U razdoblju od listopada
1992. g. do ožujka 1993. g. boravila je u Velikoj Britaniji (London), radi usavršavanja engleskog jezika. 

U kolovozu 1994. godine ulazi u svjetovni institut „Mala franjevačka obitelj“ i 2003. g. definitivno je pritjelovljena Institutu.

1994. godine upisala je Teološki fakultet u Rijeci i u listopadu 1999. godine položila diplomski ispit. 
1999. godine upisuje postdiplomski studij (magisterij) iz moralne teologije u Rimu na Papinskom sveučilište „Gregorijana“. 2001. g. stiče diplomu Teološkog fakulteta, iz smjera moralne teologije. Naziv diplomskog rada bio je: „La natura e le virtu’ della donna nel pensiero di Edith Stein“ (Narav i kreposti žene u misli Edith Stein) (mentor: prof. Sergio Bastianel). 

U listopadu 2001. g. upisuje na Papinskom sveučilištu „Lateran“ doktorat iz Teologije. 15. listopada 2008. g. obranila je radnju pod nazivom „Antopologia e morale nello sviluppo del pensiero di Edith Stein“ (Antropologija i moral u razvoju misli Edith Stein) (mentor. Prof. Mauro Cozzoli).

 

Službe: Viši asistent i član vijeća Teologije, Pomoćnica predstojnika za studente
E-mail: pinezic2003@yahoo.com
Adresa:
Broj telefona: 091/733 5776
Broj faksa: Podatak nije dostupan