Dr. sc. Mario Tomljanović

Mario Tomljanović rođen je u Rijeci 1982. godine. Boraveći u Rimskome velikome sjemeništu na Lateranu, te studijem filozofije u Rimu na Papinskome lateranskome sveučilištu od 2003. do 2005. godine, započinje svoju bogoslovsku formaciju. Studij teologije završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana, boraveći u Papinskom zavoda Germanicum et Hungaricum. Polaganjem ruku nadbiskupa Ivana Devčića u Katedrali sv. Vida u Rijeci 30. svibnja 2009. zaređen je za svećenika Riječke nadbiskupije.

U jesen 2009. biva dekretom riječkog nadbiskupa Ivana Devčića poslan na poslijediplomski studij duhovne teologije i svećeničke formacije na Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum. U lipnju 2011., pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, završava magistarski rad na temu «L’importanza del periodo propedeutico -Una proposta formativa per il seminario diocesano di Rijeka – Croazia» (Važnost propedeutskog razdoblja – Odgojni prijedlog za Biskupsko bogoslovno sjemenište u Rijeci u Hrvatskoj). te polaže završni magistarski ispit – tezarij čime stječe zvanje magistra teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti.

Tim ostvaruje uvjete za upis na doktorski studij te pod vodstvom istoga profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe prijavljuje doktorsku tezu na temu «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dalla esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012» („Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012“). Istu uspješno brani, s najvišom ocjenom, 30. svibnja 2014. godine.

Dekretom nadbiskupa mons. Ivana Devčića od 1. kolovoza 2014. godine, biva imenovan župnikom župe Uznesenja Marijinog u Rijeci. Nakon dvije godine pastoralne službe u kolovozu 2016.  godine imenovan je rektorom Bogoslovnog Sjemeništa Ivan Pavao II.

Na katedri za filozofiju predaje Uvod u psihologiju, na katedri za moral – Duhovno bogoslovlje, dok na katedri za ekumensku teologiju predaje istoimeni kolegij.