Dr. sc. MARIO TOMLJANOVIĆ

Ime: Mario
Prezime: Tomljanović
Titula: dr.sc.

e-mail adresa: mariotomljanovic82@gmail.com
CROSBI: Tomljanović, Mario, Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata, alla luce del magistero della Chiesa dalla “Pastores dabo vobis” fino al 2012, 2014., doktorska disertacija, INSTITUT ZA DUHOVNOST, Rim- Italija

TOMLJANOVIĆ, Mario Saint John Paul II – an example of priestly spirituality // The search for identity and its pastoral challenges / ZAGORSKI, Dariusz ; HORVAT, Saša (ur.).
Pelplin: Bernardinum, 2018. str. 43-53

Google Scholar
Tomljanović, Mario, Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata, alla luce del magistero della Chiesa dalla “Pastores dabo vobis” fino al 2012, 2014., doktorska disertacija, INSTITUT ZA DUHOVNOST, Rim- Italija

TOMLJANOVIĆ, Mario Saint John Paul II – an example of priestly spirituality // The search for identity and its pastoral challenges / ZAGORSKI, Dariusz ; HORVAT, Saša (ur.).
Pelplin: Bernardinum, 2018. str. 43-53

Životopis: Ja, Mario Tomljanović, rođen sam 21. rujna 1982. u Rijeci, od oca Antuna i majke Janice rođene Komadina. Djetinjstvo sam proveo u Rijeci gdje sam od 1989. do 1997. pohađao i završio osnovnu školu „Kozala“. Salezijansku Klasičnu Gimnaziju pohađao sam od 1997. godine gdje sam u lipnju 2001. maturirao.
Položivši prijemni ispit i ispunivši sve uvjete upisao sam se na Pravni Fakultet u Rijeci u srpnju 2001. U jesen 2003. prekidam studij prava te bivam primljen među svećeničke kandidate Riječke nadbiskupije i upisujem se na studij filozofije u Rimu koji uspješno svršavam u lipnju 2005. na Papinskome lateranskome sveučilištu, te stječem bakalaureat iz filozofije. Od 2005. do 2008. studiram na Papinskom Sveučilištu Gregoriana studij teologije i tako ostvarujem zvanje diplomiranog teologa sa bakalaureatom u teologiji.
Polaganjem ruku nadbiskupa Ivana Devčića u Katedrali sv. Vida u Rijeci 30. svibnja 2009. zaređen sam za svećenika Riječke nadbiskupije.
U jesen 2009. bivam dekretom riječkog nadbiskupa Ivana Devčića poslan na poslijediplomski studij duhovne teologije i svećeničke formacije na Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum. U lipnju 2011., pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, završavam magistarski rad na temu «L’importanza del periodo propedeutico -Una proposta formativa per il seminario diocesano di Rijeka – Croazia» (Važnost propedeutskog razdoblja – Odgojni prijedlog za Biskupsko bogoslovno sjemenište u Rijeci u Hrvatskoj). te polažem završni magistarski ispit – tezarij čime stječem zvanje magistra teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti.
Time ostvarujem uvjete za upis na doktorski studij te pod vodstvom istoga profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe prijavljujem doktorsku tezu na temu «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dalla esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012» („Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012“).
Istu uspješno branim, s najvišom ocjenom, 30. svibnja 2014. godine, te nakon pozitivnog mišljenja cenzora dobivam dozvolu za objavljivanje doktorskog rada. Nakon objave doktorske disertacije pod naslovom «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dalla esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012», (Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012), sukladno normama Fakulteta teologije Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu, 10. studenog 2014. godine stječem akademsku titulu doktora svete teologije sa specijalizacijom u duhovnosti.
Dekretom nadbiskupa mons. Ivana Devčića od 1. kolovoza 2014. godine, bivam imenovan župnikom župe Uznesenja Marijinog u Rijeci. Nakon dvije godine pastoralne službe u kolovozu 2016. imenovan sam rektorom Bogoslovnog Sjemeništa Ivan Pavao II. Od kolovoza 2019. godine župnik sam župe Uznesenja BDM u Crikvenici.

Nastava
Istočno bogoslovlje
Psihologija religije
Ekumenska teologija
Duhovno bogoslovlje
Aktualnost teološke antropologije u „Gaudium et spes“