dr. sc. Franjo MIJATOVIĆ

Rođen sam 12. 9. 1979., u Dobretićima, općina Jajce, (Bosna i Hercegovina). Početkom nemilog rata, nas petero djece zajedno s majkom, otišli smo u izbjeglištvo u Sloveniju. U Kamniku, u Sloveniji završio sam sedmi i osmi razred osnovne škole na slovenskom jeziku, te odlično govorim slovenski jezik. Klasičnu franjevačku gimnaziju upisao sam 1994./95., tada privremeno smještenoj u Baškoj Vodi. Početkom ožujka 1996. vratili smo se u Visoko (u kojem škola djeluje i postoji već više od jednog stoljeća). Maturirao sam 1998. godine u Visokom (BiH). Filozofsko-teološki studij upisao sam 1999. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Diplomirao sam teologiju 2005. na spomenutom fakultetu radom Jaspersova filozofska vjera između religiozne vjere i nihilizma.

Kao gimnazijalac objavljivao sam radove u gimnazijskom listu Novi cvijet. Kao maturant, s još dvojicom kolega, bio sam urednik navedenoga lista. Studirajući na Franjevačkoj teologiji, tijekom ljeta išao sam na tečajeve njemačkoga i engleskoga jezika. Tečaj njemačkoga jezika pohađao sam dva puta po mjesec i pol dana. Jednom u Schwazu (Innsbruck), drugi put, odnosnu drugu godinu 2003., u Grosskrotzenburgu (Frankfurt am. M.). Godine 2004. bio sam na engleskom govornom području: mjesec i pol dana u Gormanstownu (Dublin). Navedene tečajeve omogućili su mi franjevci Bosne Srebrene. Navedenim jezicima mogu se dobro i korisno služiti, Kao student pisao sam recenzije, članke, pjesme, prevodio s njemačkog u Biltenu Franjevačke teologije. Bio sam nagrađivan kao jedan od najboljih studenata u drugoj, četvrtoj, petoj i šestoj godini studija.

Radio sam dvije godine kao nastavnik katoličkog vjeronauka u Željezničkoj tehničkoj školi i Veterinarskoj srednjoj školi u Zagrebu, i za to vrijeme položio stručni ispit. Od godine 2009. radim kao vjeroučitelj u osnovnim školama Škurinje i Kraljevica, te od 2011./2012. u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka.

Uz vjeroučiteljsku službu, akademske godine 2005./2006. upisujem poslijediplomski studij, specijalizacija filozofija, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića, 2012. uspješno sam obranio licencijatski rad »Smisao i značenje filozofiranja kod Josefa Piepera«. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića i prof. dr. sc. Lina Veljaka obranio sam rad „Filozofija vrlina Josefa Piepera“ i time stekao titulu doktora filozofije. Sudjelovao sam na nekoliko međunarodnih simpozija, te je nekoliko znanstvenih članaka prihvaćeno za objavu, medu njima i u međunarodnim časopisima. Područja znanstvenog interesa: etika, povijest filozofije, filozofska antropologija, politička filozofija. Aktivno poznajem engleski, njemački i slovenski jezik u govoru i pismu. Hobi su mi sport i glazba. Oženjen sam i otac dvoje djece.

 

Obrazovanje:

2012. – 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Obranjen doktorski rad “Filozofija vrlina Josefa Piepera”, mentori prof. dr. se. Josip Oslić i prof. dr. se. Lino Veljak

2012. Obranjen licencijatski rad: “Smisao i značenje filozofiranja kod Josefa Piepera”, mentor prof. dr. sc. Josip Oslić

2012. – 2008. Poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1999. – 2005. Franjevačka teologija Sarajevo; smjer: filozofsko-teološki.

1994. – 1998. Franjevačka klasična gimnazija, Visoko