Doc. dr. sc. SLAVKO ZEC

Dr. sc. SLAVKO ZEC, viši asistent, doktor teoloških znanosti u specijalizaciji moralne teologije, u akad. god. 1998./99. predaje: Latinski jezik I. 2+2 sata Latinski jezik II. 2+2 sata Rođen 10. lipnja 1961. u Krku. Osnovnu školu pohađa u Milohnićima i u Krku. Po završetku osnovne škole g. 1976. polazi u Biskupsko sjemenište u Pazin, gdje završava dva razreda tadašnje opće srednje škole (1976.-1978.) Treći razred gimnazije nastavlja na Nadbiskupskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zadru (1978.-1980.), gdje 1980. polaže ispit zrelosti, a boravi u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević” u Zadru. God. 1980. ulazi u Bogoslovsko sjemenište u Rijeci.

Iza prve godine filozofskih studija odlazi na odsluženje vojnog roka (1981.-1982.), a u listopadu 1982. nastavlja filozofsko-teoločke stdije na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci. Tu završava osam semestara, a petu i šestu godinu završava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojemu diplomira teologiju 1987. godine. Za to vrijeme (1985.-1987.) boravi u Bogoslovnom sjemeništu na Kaptolu. Sv. red đakonata primio je u zagrebačkoj katedrali 28. lipnja 1986., a sv. red prezbiterata podijelio mu je 5. srpnja 1987. u krčkoj katedrali mons. dr. Anton Tamarut, tadašnji šibenski biskup. Prva svećenička služba bila mu je župski vikar u Novalji na otoku Pagu (1987.-1989.), a zatim župski vikar u župi Uznesenja Marijina u Rijeci (1989.-1990.) Godine 1990. krčki biskup mons. Josip Bozanić šalje ga na postdiplomski studij u Rim. Tu boravi u Papinskom hrvatskom zavodu Svetog Jeronima i pohađa studij, specijalizaciju iz kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana. God. 1992. postiže licencijat, a 1996. doktorat iz kanonskog prava, obranivši disertaciju pod naslovom “La tossicodipendenza come radice d’incapacit… al matrimonio (Can. 1095). – Scienze umane, dottrina canonica e giurisprudenza”. Doktorska radnja je cjelovito objavljena u seriji “Tesi Gregoriana Serie Diritto Canonico”, n. 11 u Rimu 1996. Kad se vratio sa studija u matičnu Krčku biskupiju, imenovan je osobnim tajnikom krčkog biskupa mons. Josipa Bozanića, sudskim vikarom Krčke biskupije, direktorom biskupijskog lista “Kvarnerski vez” i tajnikom biskupijske sinode. Na tim službama ostaje do ljeta 1998. god., kada ga novi krčki biskup mons. Valter Župan imenuje župnikom Omišlja i vršiteljem dužnosti upravitelja omišaljskog dekanata, vrši i dalje službu sudskog vikara Krčke biskupije, a ujedno je i pridodani sudski vikar pri Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci. Od ak. god. 1998./99. predaje latinski jezik na Teologiji u Rijeci.

 

Službe: Docent i član vijeća Teologije, kanonik i kancelar Krčke biskupije
E-mail: slavko.zec@ri.t-com.hr
Adresa: Antuna Mahnića 18, 51500 Krk
Broj telefona: (051) 221-018
Broj faksa: Podatak nije dostupan