Doc. dr. sc. NIKOLA VRANJEŠ

vranjes_mSvećenik Riječke nadbiskupije Nikola Vranješ, 17. lipnja 2008. obranio je na Papinskom pastoralnom institutu Redemptor Hominis Papinskog lateranskog sveučilišta doktorsku tezu i stekao naslov doktora teologije sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji.

Doktorsku tezu pod naslovom I fedeli laici nella missione della Chiesa in Croazia oggi. Sfide e prospettive (Vjernici laici u poslanju Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive) izradio je pod mentorstvom prof. Denisa Biju-Duvala.

U svojoj disertaciji bavi se problematikom hrvatskog laikata danas u domaćoj Crkvi. Prvi dio radnje odnosi se na proučavanje povijesno-društvene situacije laikata s ciljem otkrivanja kairoloških elemenata za unaprjeđenje djelovanja laika. U drugom dijelu, na osnovu dokumenata i intervenata hrvatskih biskupa, autor razrađuje teološko-pastoralnu kriteriologiju koju treba poštivati u kompletnom pastoralnom djelovanju Crkve, posebno s obzirom na vjernike laike. U trećem dijelu obrađeni su postojeći i predloženi novi operativni modeli putem kojih bi bilo moguće ostvariti novi zamah u djelovanju hrvatskog laikata danas. Temeljna misao ove teze usko je vezana uz tri bitna elementa koji se obrađuju u cijeloj tezi i od čijeg unaprjeđenja ovisi uspješno djelovanje Crkve a napose djelovanje vjernika laika. Ta tri elementa odnose se na obnovljeni mentalitet članova Crkve, odgovarajuću formaciju te ispravnu teološko-pastoralnu projektualnost. Od pozitivnog vrednovanja cijele hrvatske Crkve u smislu unaprjeđenja ova tri elementa ovisi cjelokupno djelovanje vjernika laika ad intra, tj. u crkvenim službama i zaduženjima, te posebno ad extra, tj. u evangelizaciji društva u čemu je njihov doprinos specifičan i nezamjenjiv.

Dr. Nikola Vranješ, podrijetlom s Plitvičkih Jezera, rođen je u Korenici, 20. kolovoza 1976. Studij teologije započeo je na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog Bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine gdje je diplomirao 2002. Za svećenika je zaređen u riječkoj prvostolnici sv. Vida 2003. godine. Odmah nakon toga upućen je na postdiplomske studije iz pastoralne teologije na Papinsko Lateransko Sveučilište gdje je magistrirao 2005. s tezom I laici in Croazia dal Concilio Vaticano II fino ad oggi (Laici u Hrvatskoj od II. vatikanskog koncila do danas). Kroz sve vrijeme rimskog studija (2003.-2008.) bio je članom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.

 

Službe: Zamjenik predstojnika i član vijeća Teologije
E-mail: nickvranjes@yahoo.com
Adresa: Pavla Rittera Vitezovića 3, 51000 Rijeka
Broj telefona: (051) 315-254
Broj mobitela: 099 5966 091