Doc. dr. sc. MARKO MEDVED

MedvedDocent dr. sc. Marko Medved, rođen 3. rujna 1974. u Rijeci. Filozofsko-teološki studij pohađa na Teologiji u Rijeci od 1996. do 2002. Na poslijediplomskom studiju crkvene povijesti Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu je od 2002. gdje 2004. postiže licencijat (magisterij), a doktorsku radnju La Chiesa cattolica a Fiume (1920-1938): amministratori apostolici e vescovi di una diocesi plurinazionale in epoca fascista uspješno brani 20. prosinca 2007. Na Teologiji u Rijeci predaje od ak. god. 2005./2006. na katedri crkvene povijesti. Docent je od 2012. godine.
Autor je knjiga: Riječka Crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Kršćanska sadašnjost – Riječka nadbiskupija – Državni arhiv u Pazinu, Zagreb, 2015. i knjige: Povijest župe Svetoga Mateja, Župa Svetoga Mateja, Viškovo, 2015. Urednik je zbornika radova: Drag, revan i vjeran pastir. Život i djelo nadbiskupa Antona Tamaruta, Teologija u Rijeci – Riječka nadbiskupija – Glas koncila, Rijeka – Zagreb, 2011., 374 str. Glavni i odgovorni urednik je Riječkog teološkog časopisa od 2012. Arhivar je Riječke nadbiskupije od 2005; od 2008. na čelu Nadbiskupijskoga povjerenstva za crkvena kulturna dobra; od 2009. član tajništva Nadbiskupijskoga pastoralnog vijeća. Član Povijesnog povjerenstva u kauzi za proglašenje blaženim kapucina o. Ante Tomičića. Predsjednik je povijesnog povjerenstva za kauzu redovnice Marije Krucifikse Kozulić.

Vijest o doktoratu