Izv. prof. dr. sc. FRANJO VELČIĆ

velcic2Rođen je 21. listopada 1954. god. u Cresu od Antona i Marije, rođ. Buničić. Osnovnu školu pohađao je u rodnom Cresu, a Srednju školu za spremanje svećenika u Pazinu gdje je maturirao 1973. godine. Nakon odsluženja vojnog roka, godine 1975. započeo je teološki studij na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci (9 semestara) a završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je slušao tri semestra i u veljači 1981. apsolvirao. Zaređen je za svećenika Krčke biskupije u Cresu, 3. svibnja 1981. a mladu misu slavio je 17. svibnja iste godine.

Prvu službu duhovnog pomoćnika (kapelana) vršio je u Novalji od 1981. do 1982. Nakon toga poslan je na studij crkvene povijesti u Rim na Papinsko sveučilište – Gregorijanu. Tamo je na Fakultetu crkvene povijesti postigao licencijat (magisterij) 3. prosinca 1985. godine, a 14. travnja 1989. obranio doktorsku disertaciju na temu: “Il vescovo Giovanni Antonio Sintich (1754-1837) e le vicende storico-ecclesiastiche della diocesi di Krk (Veglia)”. Pri kraju studija u Rimu, 5. rujna 1988. imenovan je vicekancelarom Biskupskog Ordinarijata, a službu je započeo u travnju sljedeće godine po povratku u matičnu biskupiju. Dana 29. svibnja 1989. imenovan je kancelarom i tu je službu vršio do 1993. god. kad je imenovan župnikom i dekanom u Omišlju, a 20. kolovoza 1998. preuzeo je službu generalnog vikara Krčke biskupije. U školskoj godini 1990./91. predavao je “Kulturno-povijesnu baštinu naše zemlje” u IV. razredu Hotelijersko-turističkog smjera Srednje škole u Krku. Dekretom nadbiskupa riječko-senjskog mons. Antona Tamaruta od 4. listopada 1991. br. 775/1991., imenovan je predavačem crkvene povijesti na VBŠ, odnosno, Teologiji u Rijeci. U ak. god. 1998./99. predaje sljedeće kolegije: Opća povijest Crkve 4+4 sata Patrologija i povijest dogmi 2+2 sata Seminar 1+1 sat Bibliografija tiskanih radova: 1. Djelatnost kulturnih i sličnih društava na Cresu i Lošinju u XIX. stoljeću, u: Čitaonički pokret u Jugoslavenskim zemljama u XIX. stoljeću, Mali Lošinj-Rijeka 1990, str. 27-35. 2. Političke, društvene i crkvene prilike u Krčkoj biskupiji krajem 19. stoljeća u vrijeme biskupovanja dr. Antona Mahnića, u: Mahničev simpozij v Rimu, Celje 1990, str. 415-426. 3. Politički odjeci Parčićevih izdanja, u: Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost, god. XLII, br.3, Zadar 1993, str. 121-142. Isto je tiskano u nizu Novaja i vethaja pod nazivom: Antun Dragutin Parčić hrvatski jezikoslovac i glagoljaš, Zagreb 1993. 4. Život i djelo biskupa Karmela Zazinovića, u: Karmelo Zazinović, Ministrare, pastirske poslanice i pisma, Krk 1994, str. 11-58. 5. Pop Mate Polonijo – život i djelo, u: Slovo, prilozi, broj 44-46, str. 394-405. 6. Socijalno-etički impulsi u pastirskim poslanicama i istupima biskupa Karmela Zazinovića, u: Riječki teološki časopis, god. 6 (1998), br. 1, str. 107-115. 7. Pregled života i rada dr. Ivana Črnčića, u: Ivan Črnčić 1897.-1997. Povodom 100. obljetnice smrti, Rijeka 1999. str. 103-117. Suradnik je Hrvatskog leksikografskog zavoda za Hrvatski biografski leksikon. Napisao je više recenzija i surađuje u raznim listovima.

 

Službe: Docent i član vijeća Teologije, kanonik i povjerenik za biskupijski arhiv i biblioteku u Krku
E-mail: franjo.velcic@ri.htnet.hr
Adresa: Antuna Mahnića 18, 51500 Krk
Broj telefona: (051) 842-125
Broj faksa: Podatak nije dostupan